Давня українська література та фольклор в англійських перекладах: розмаїття жанрів

Охарактеризовано англійські переклади текстів давньої української літератури та фольклору під кутом зору поступового розширення їх жанрового діапазону. Звернуто увагу на значення Т. Шевченка, сприйнятого в англомовному світі як поета "селянського".

Подобные документы

 • Досліджено проблеми становлення української автобіографіки. Увагу звернено на форми і способи репрезентація авторського "Я" в різних жанрових модифікаціях. Проаналізовано спектр жанрів та видів автобіографічних текстів давньої української літератури.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Опис жанрів перевідної літератури Київської Русі і оцінка умов розвитку древньої української літератури. Специфіка ідейного і тематичного спектру давньої літератури. Проблема періодизації історії літератури і значення українського літературного спадку.

  шпаргалка, добавлен 19.07.2013

 • Дослідження особливостей рецепції української літератури в англомовному світі крізь призму постколоніальної теорії в контексті притаманної для неї дихотомії "національна література" - "гібридна література". Обґрунтування важливості наданого аналізу.

  статья, добавлен 24.06.2017

 • Обґрунтування доречності і актуальності розгляду "давньої української літератури" в контексті національної психоісторії. Важливий етап трансформування художньої свідомості та психіки людини під впливом нового релігійно-світоглядного та культурного коду.

  статья, добавлен 18.07.2018

 • Дослідження життєвого шляху та творчої діяльності Т.Г. Шевченка - основоположника нової української літератури і родоначальника її революційно-демократичного напряму. Роль Шевченка в розвитку української літературної мови. Світове значення його творчості.

  реферат, добавлен 07.04.2010

 • Знайомство з поглядом на процес сприйняття творчості Т. Шевченка в англомовному культурному ареалі під кутом зору поступового переходу літератур-реципієнтів. Загальна характеристика головних особливостей загальносвітової моделі імперської культури.

  статья, добавлен 06.03.2019

 • Аналіз специфіки дитячої літератури, її форм та жанрів. Характеристика Т.Г. Шевченка як основоположника нової української літератури та дослідження теми дитинства у його творах. Знайомство з біографією письменників дитячої літератури та їхніми творами.

  курс лекций, добавлен 12.02.2014

 • Дослідження метатекстової моделі в літературі та в поетичній творчості поета, що засвідчує надтекстовий характер, багаторівневу структуру авторської роботи над твором. Аналіз перекладів Т. Шевченка "Слова о полку Ігоревім", представлених як метатекстів.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Розгляд жанрового доробку для дітей і юнацтва української діаспори, присвяченого Т. Шевченку з позицій герменевтичного підходу. Роль постаті поета в радянській та діаспорній літературі. Приховані змісти художніх текстів, призначених для дитячого читання.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Т.Г. Шевченко як основоположник нової української літератури і родоначальник її революційно-демократичного напряму. Художня індивідуальність, тенденції народності й реалізму у творчості поета. Внесок Шевченка у розвиток української літературної мови.

  реферат, добавлен 11.01.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.