Аналіз творів Бальзака. Творчість Гюстава Флобера

Головна риса творчості Бальзака. Життєвий шлях французького письменника Г. Флобера, перші літературні твори митця. Заповіт, залишений Бальзаком новому поколінню письменників-реалістів. Вивчення прийомів зображення дійсності та моральної суті суспільства.

Подобные документы

 • Політичні погляди Оноре де Бальзака. Тема людини і суспільства у творчості письменника. Життєві обставини, що вплинули на формування його поглядів. Життя і творчість О. Бальзака під час перебування в Україні. Вплив української культури на його творчість.

  научная работа, добавлен 22.12.2015

 • Життєвий та творчих шлях письменника О. Бальзака - живе втілення умов, у яких перебував французький письменник. Відображення історичних подій в художніх творах прозаїка. Роман "Євгенія Гранде" як початок нової епохи у творчому розвитку О. Бальзака.

  реферат, добавлен 24.05.2017

 • Біографічні відомості про життя відомого французького письменника Оноре де Бальзака. Початок літературної діяльності. Перебування письменника на Україні, одруження з поміщицею Евеліною Ганською. Вшанування пам'яті Бальзака, його творча спадщина.

  презентация, добавлен 19.09.2012

 • Своєрідність творчої манери Оноре де Бальзака. Тема грошей під впливом "закону особистої вигоди" у творчості письменника. Уособлення владою золота в образах Гобсека та батька Горіо. Основний аналіз моральної деградації на прикладі Ежена де Растіньяка.

  курсовая работа, добавлен 18.12.2014

 • Визначення об'єктивного уявлення Бальзака про світоглядні цінності, творчу індивідуальність. Зображення мотиву самотності героя у творах Бальзака. Використання Бальзаком соціально-побутового роману для художнього освоєння нових реалій сучасності.

  статья, добавлен 14.07.2016

 • Місце творчості Гюстава Флобера у літературному процесі другої половини ХІХ століття. Історія створення роману "Пані Боварі". Проблема жіночої долі у трактуванні Г. Флобера. Соціальна проблематика роману. Характеристика інших дійових осіб роману.

  курсовая работа, добавлен 22.04.2010

 • Освоєння Іваном Франком форми соціального роману, репрезентованого творами Бальзака та Флобера. Приклади взаємодії теорії та практики мислителя і митця в творчості Франка. Роздуми Франка про гармонію еруптивної сили натхнення з холодною силою розуму.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Життєвий і творчий шлях письменника Жана де Лафонтена, його перші літературні спроби. Внесок Ж. де Лафонтена у розвиток жанру байки. Образи тварин та їхня трансформація у байках французького поета. Вплив творів письменника на світову літературу.

  реферат, добавлен 06.06.2015

 • Характеристика безпосередніх і опосередкованих зв’язків зарубіжних письменників з містом Білою Церквою, що на Київщині. Зв'язок і вплив творчої діяльності письменників Шолом-Алейхема, К. Паустовського, французького письменника О. де Бальзака та ін.

  статья, добавлен 16.09.2017

 • Дитинство Оноре де Бальзака, освіта та придбання їм професії юриста. Шлях до письменництва. Особливості його творчості, видатні романи, що принесли популярність. Історія одруження на полячці Евеліні Ганськой. Увічнення пам'яті про Бальзака на Україні.

  реферат, добавлен 21.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.