З історії екології

Аналіз розвитку науки про спосіб життя різних живих організмів. Обґрунтування уявлень про динаміку чисельності популяцій. Формування основних положень екологічного світогляду в Росії, соціальні аспекти. Значення космічних зв'язків для біосфери Землі.

Подобные документы

 • Сутність терміна "біосфери" як сукупності живих організмів, що живуть на нашій планеті. Характеристика основних досліджень Ж.Б. Ламарка. Способи харчування живих організмів. Особливості головних складових біосфери та роль людського фактора в розвитку.

  реферат, добавлен 26.10.2013

 • Огляд загальних аспектів історії екології як науки про взаємозв’язок живих організмів з природним середовищем їх існування. Показано вклад у розвиток цієї науки провідних її представників - Ч. Дарвіна, Е. Геккеля. Аналіз розширення терміна "екологія".

  статья, добавлен 23.12.2016

 • Виникнення науки про сферу життя. Розуміння біосфери сучасними екологами. Дослідження передумов утворення живих організмів, що знаходяться у взаємозв’язку із фізичним середовищем планети. Розгляд структурного складу біосфери. Функції живих речовин.

  презентация, добавлен 04.07.2015

 • Екологія - наука про взаємовідносини живих організмів та їхніх угруповань між собою. Етапи розвитку екології: від частини біології до самостійної науки. Створення комітетів або міністерств, які спрямовують частину бюджету на "природоохоронні заходи".

  реферат, добавлен 07.12.2010

 • Періоди розвитку екологічних досліджень. Становлення екології як науки, її предмет та завдання. Вплив людини довкілля. Основні джерела забруднення атмосфери, водних ресурсів та ґрунтів. Класифікація природних ресурсів. Склад, будова та межі біосфери.

  реферат, добавлен 05.04.2012

 • Наука про взаємодії живих організмів, їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем. Структурно-функціональна організація надорганізмових систем (популяцій, угрупувань, екосистем, біосфери), механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.

  контрольная работа, добавлен 19.12.2013

 • Технічні можливості бортового спеціального комплексу для визначення використання космічних систем дистанційного зондування Землі при проведенні екологічного моніторингу. Вибір спектральних діапазонів для спостереження оптико-електронними засобами.

  статья, добавлен 14.08.2016

 • Глобальні екологічні проблеми людства. Радіаційний фон на Землі за останні 50 років. Вплив техногенного тиску на внутріконтинентальні водойми і Світовий океан. Значення лісів у підтриманні стабільності біосфери. Стабілізація екологічного стану Землі.

  доклад, добавлен 19.11.2017

 • Методи впливу потепління на фітосанітарний стан посівів. Еколого-статистичний аналіз поширення та шкодочинності комах – фітофагів озимої пшениці. Характеристика екологічного стану агроценозів. Аналіз кореляційних зв'язків чисельності основних шкідників.

  автореферат, добавлен 14.09.2014

 • Головні завдання екології: вивчення загального стану сучасної біосфери, розробка шляхів гармонізації взаємовідносин людського суспільства й природи. Особливості етапів становлення екології як науки на Україні. Характеристика змісту сучасної екології.

  реферат, добавлен 29.09.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.