Етика – філософське вчення про моральність і мораль

Дослідження блага й істини в етиці. Аналіз теорії пізнання самого себе за Сократом. Особливість етичних ідей Середньовіччя. Моральні шукання в екзистенційній філософії. Добро і зло як полюси ставлення людини до дійсності. Сором і совість як явища моралі.

Подобные документы

 • Обґрунтування моралі – теоретична процедура, завдяки якій в етиці доводять необхідність виконання моральних вимог кожною людиною. Протистояння утилітаризму і абсолютизму. Теорія справедливості Дж. Ролза. Поняття про добро і зло. Доктрини природи права.

  реферат, добавлен 27.11.2014

 • Етика як філософське вчення про добро і зло. Категорії добра та зла - суть вічного вибору людини, сенс її існування. Високе релігійне призначення свого народу та ідея священної війни Мухаммеда. Етичний характер філософії Платона. Словник термінів з етики.

  реферат, добавлен 27.11.2013

 • Етика Августина Аврелія. Формування основних моральних чеснот християнина. Аналіз необхідності примирення віри і розуму, теології і філософії. Дослідження вчення систематизатора ортодоксальної схоластики Фоми Аквінського. Представники етики Середньовіччя.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Етика як філософська дисципліна. Єдність ідеалів істини, добра й краси. Суще і належне у житті людини. Мораль на рубежі ХХІ століття. Кризові явища та глобальні проблеми, пов'язані з розвитком існуючої цивілізації. Феномен та поняття естетичного.

  контрольная работа, добавлен 03.06.2010

 • Характеристика створення Епікуром філософської системи, в якій виклад онтологічних і гносеологічних проблем підпорядкований науці про мораль. Аналіз дослідження філософом ролі справедливості в етиці. Особливість ставлення духовних втіх вище тілесних.

  реферат, добавлен 24.12.2017

 • Моральність як один з основних способів нормативної регуляції дій людини в суспільстві. Виникнення етики, як науки. Моральні принципи на відміну від інших норм і правил мислення і поведінки в психіці людини. Особливість моральної оцінки людських вчинків.

  реферат, добавлен 25.04.2012

 • Моральні засади суспільства в контексті цивільного права. аналіз дотримання принципу моральності в рекламі, проблем сприйняття реклами споживачами та дотримання при цьому особистих немайнових прав споживачів і не порушення етичних норм суспільства.

  статья, добавлен 01.02.2018

 • Вивчення історії етики, як науки, що досліджує концепції моралі, етичні погляди, вчення на різних етапах розвитку людства. Історичний і логічний метод вивчення етики. Сучасна етика як теорія моралі. Непослідовність дослідження етичних учень минулого.

  реферат, добавлен 21.02.2018

 • Мораль патріархально-родових відносин в гомерівському періоді давньогрецького суспільства. Вчення про найвище благо і чесноти в етиці Демокріта. Роль Сократа в історії етики. Існування надприродного світу ідей і світу чуттєвих речей в ученні Платона.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Етика і естетика як навчальна дисципліна. Основні етапи становлення етики як науки. Поняття та історичний розвиток моралі. Відповідальність та етичний зміст поняття "свобода". Моральний світ особистості. Сутність естетичного ставлення людини до дійсності.

  курс лекций, добавлен 20.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.