З історії розвитку цукрової промисловості Сіверщини: цукроварня В.В. Кочубея (1829-1878) в с. Дубовичі Глухівського повіту

Розгляд відомостей про цукровий вогневий завод Василя Васильовича Кочубея у його маєтку Дубовичі Глухівського повіту Чернігівської губернії. Опис вирощування буряків та процесу цукроваріння. Сприяння власників заводів науковому розвитку галузі.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.