Про специфіку музично-звукових структур у контексті екранного образу

Специфічні особливості музично-звукового компонента екранного образу. Загальні закономірності взаємовідносин людини з музичним мистецтвом. Механізм сприйняття глядачем екранного образу. Основні музично-звукові структури в контексті екранного образу.

Подобные документы

 • Аналіз явища виникнення художнього образу в процесі сприйняття музичних творів. Визначення сутності художнього образу в музиці як способу і результату процесів музичного сприйняття, уявлення, мислення. Основні функції художнього образу в музиці.

  статья, добавлен 21.08.2018

 • Інтепретація вокального образу Юродивого в опері "Борис Годунов" І.С. Козловським. Художньо-виконавський аналіз та музично-драматичне розкриття теми опери. Створення співаком трагічного художнього образу Годунова як виразника народного горя і скорботи.

  статья, добавлен 12.05.2018

 • Висвітлення втілення художнього образу у діяльності диригента, окреслення багатовекторності його творчої особистості. Теоретичні, практичні, історичні та культурологічні аспекти мистецтва хорового диригування. Основи музично-виконавської діяльності.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Розвиток художнього образу. Звуковий образ як синтез мистецтва та технологій. Засоби створення художнього образу в звукорежисурі. Апаратні засоби звукозапису. Створення звукового образу звукорежисером під час звукозапису сучасної музичної композиції.

  дипломная работа, добавлен 11.11.2012

 • Творчий підхід до організації та здійснення педагогічної діяльності, у контексті якої розглядаються уміння створювати музично-образну драматургію. Поняття "музично-творча драматургія". Формування умінь музично-образної драматургії фортепіанних творів.

  статья, добавлен 14.05.2018

 • Проблема музично-розмовних жанрів як одна з актуальних у системі як музичного виховання, так і цілеспрямованого розвитку духовності людини. Аналіз форм музично-розмовних жанрів, їх зміст, аудиторне призначення. Особливості форм музично-розмовних жанрів.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Філософський аналіз світського образу людини і її взаємозв’язку з музичним мистецтвом церковного богослужіння. Творчість композиторів, які вибудовують модель гармонії. Аналіз цінностей, які викликають богословський інтерес і літургійну свідомість людини.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Дослідження творчої діяльності відомого майстра сценічного мистецтва В. Зельдіна. Особливості його трактування образу головного героя роману М. Сервантеса "Дон Кіхот", а також специфічні риси виконання ним ролі у мюзиклі "Людина з Ламанчі" М. Лі.

  статья, добавлен 11.07.2018

 • Розкриття творчо-особистісних чинників у процесі оперної вокальної інтерпретації та у створенні індивідуального оперного образу. Запровадження поняття автопоезісу до вивчення психологічно-творчої своєрідності процесу вокальної інтерпретації образу.

  статья, добавлен 27.06.2020

 • Італійська опера - культурне та художньо-семантичне явище, яке сприяло формуванню окремого музично-стильового, стилістичного напряму. Антропософійність — виведення у центр композиції образу людини як розумної істоти, що здатна осягнути закони природи.

  статья, добавлен 29.06.2020

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.