Еволюція ірландського нейтралітету в умовах європейської інтеграції

Дослідження взаємовідносин Ірландської Республіки та Європейського Співтовариства в безпековій та оборонній сферах. Основні етапи реалізації принципу нейтралітету у зовнішній політиці держави. Напрямки діяльності та місце Ірландії у світовій політиці.

Подобные документы

 • Конституційно-правові механізми зовнішньої політики Ірландії. Роль влади в міжнародних політичних рішеннях. Історія зародження і сучасний вектор ірландської зовнішньої політики. Чинники упередженого ставлення населення Ірландії до європейської інтеграції.

  реферат, добавлен 28.05.2018

 • Фактори і чинники формування зовнішньополітичної діяльності Чеської Республіки. Основні вектори зовнішньої політики Чеської Республіки. Росія і простір СНД в зовнішній політиці Чехії. Особливості стратегічного партнерства Чеської Республіки та України.

  курсовая работа, добавлен 07.06.2017

 • Тенденції розвитку міждержавних відносин на тлі глобальних політичних перетворень. Політико-правова база європейської інтеграції. Основні напрямки євроінтеграційних процесів. Характеристика зовнішньої політики Європейського Економічного Співтовариства.

  автореферат, добавлен 29.07.2014

 • Дослідження місця іранського питання у зовнішній політиці адміністрації Дж. Буша-молодшого з огляду на проголошену війну з міжнародним тероризмом. Основні завдання іранської політики США, здобутки та прорахунки у діяльності американської адміністрації.

  статья, добавлен 21.03.2016

 • Означення великої держави, її функції та критерії "великодержавного" статусу. Роль держави в світовій політиці та її здатність виконувати системоутворюючі функції. Сутність поняття "полюс міжнародної системи". Аналіз основних типів міжнародних систем.

  статья, добавлен 18.02.2014

 • Аналіз передумов та змісту процесу набуття Туркменістаном від Генеральної Асамблеї ООН статусу держави постійного нейтралітету, взаємозалежності зовнішньої та енергетичної політики. Участь Туркменістану в діяльності міжнародних регіональних організацій.

  статья, добавлен 02.06.2018

 • Пожвавлення відносин між Китаєм і країнами Карибського регіону. Роль Китаю як великої держави в світовій політиці. Завдання латиноамериканської та карибської політики КНР. Просування взаємної поваги та довіри на засадах принципу мирного співіснування.

  статья, добавлен 29.07.2013

 • Поняття нейтралітету у міжнародному праві, його головні завдання та функції. Безпековий статус Швеції, її основні риси. Права і обов’язки нейтральних держав, нормативне регулювання. Забезпечення національних інтересів Швеції, її проблематика вивчення.

  статья, добавлен 23.07.2013

 • Дослідження практичних можливостей та форм впливу Польщі щодо реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до НАТО і ЄС як провідних організацій євроатлантичного та європейського простору, та на формування стратегії відносин між ними та Україною.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Розвиток зовнішньої політики Туреччини у ракурсі концепції Ахмета Давутоглу. Можливості використання аналогічних ефективних концептів в українській зовнішній політиці. Розвиток відносин України і Туреччини на тлі поглиблення Україною інтеграції з ЄС.

  статья, добавлен 02.12.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.