Підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників за накопичувальною системою: відповідь на виклики сучасності

Висвітлення проблеми організації підвищення кваліфікації працівників освіти відповідно до вимог Закону України "Про освіту", Концепції "Нова українська школа" та викликів часу. Аналіз зарубіжного і вітчизняного досвіду професійного вдосконалення.

Подобные документы не найдены.

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.