Етика поведінки правоохоронців у службових та позаслужбових відносинах

Дослідження етики поведінки вартових порядку в службових і позаслужбових стосунках як особливої категорії норм моралі і моральності. Вивчення правої свідомості і норм поведінки вартових порядку в суспільстві: вимоги до зовнішнього вигляду і жестикуляції.

Подобные документы

 • Визначення філософських засад сучасної прокурорської етики. Етика прокурора як невід’ємна складова професійної поведінки. Деформації поведінки та шляхи їх подолання. Сучасне законодавство з приводу норм права і моралі в повсякденній діяльності прокурора.

  статья, добавлен 28.02.2016

 • Особливості формування етичних норм у службових відносинах. Визначення управлінських заходів забезпечення ділових етичних відносин. Інструменти поліпшення етичності поведінки в організаціях. Необхідність дотримання правил і норм ділового етикету.

  лекция, добавлен 22.03.2018

 • Розкриття сутності, закономірностей і специфічних особливостей функціонування моралі, її норм, моральних аспектів свідомості і поведінки людини та її взаємодій в науковому етапі розвитку етики в Україні. Розвиток етики в Україні у XX — на початку XXI ст.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Вплив поведінки секретаря у службовій обстановці на враження потенційних клієнтів щодо установи в цілому. Вимоги норм професійної етики до вбрання, прикрас, зачіски та макіяжу службовця. Культура спілкування та обладнання робочого місця секретаря.

  презентация, добавлен 20.10.2015

 • Сутність етики як принципів поведінки особи, та особливості її прояву як наукового напрямку в різних сферах діяльності. Етапи розвитку етики від стародавніх часів до сьогодення, досягнення вчених різних часів. Визначення моралі та шляхи її дослідження.

  лекция, добавлен 07.07.2017

 • Поняття, основні принципи службового етикету, правила поведінки. Етичні кодекси державних службовців. Світова практика формування етики державних службовців, головні етапи даного процесу, вимоги до нього та значення, можливості використання на сьогодні.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2011

 • Попереднє зауваження, мораль і проблема її соціальної детермінації. Первісні форми регуляції людської поведінки. Процес виокремлення моралі. Зв’язок моралі з інституційною регуляцією, правом, звичаєм. Особливості взаємодії політики і етики у суспільстві.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Наукове значення етики. Вимоги до соціально-моральних взаємовідносин між працівниками правоохоронних органів. Змістовні основи поведінки, гідності, професійного обов’язку й честі. Моральні принципи у професійному і правовому етикеті правоохоронців.

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Пояснення походження та структури моральності. Функція регуляції людської поведінки та міжлюдських стосунків. Мораль та її взаємозв’язок із духовним розвитком людини. Мораль - форми регуляції людської діяльності та поведінки. Поєднання етики й політики.

  реферат, добавлен 07.05.2009

 • Моральність як один з основних способів нормативної регуляції дій людини в суспільстві. Виникнення етики, як науки. Моральні принципи на відміну від інших норм і правил мислення і поведінки в психіці людини. Особливість моральної оцінки людських вчинків.

  реферат, добавлен 25.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.