Багатокомпонентні реакції гетероциклізації карбонільних сполук і азотовмісних бінуклеофілів у синтезі частково гідрованих похідних піридину та піримідину

Вплив будови вихідних сполук, температури, каталізатора, типу розчинника, методу активації та інших реакційних параметрів на спрямованість багатокомпонентних гетероциклізацій. Визначення можливих шляхів модифікації синтезованих гетероциклічних сполук.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.