Антична колонізація Північного Причорномор'я

Історія освоєння грецькими переселенцями узбережжя Північного Причорномор'я. Основні етапи оснування античних північнопричорноморських міст і їхніх округ. Античні держави північного Причорномор'я. Причини Великої Грецької колонізації 8-6 ст. до н.е.

Подобные документы

 • Грецька колонізація і виникнення античних поселень. Зародження грецьких міст-держав в Північному Причорномор'ї. Східний Крим та узбережжя Керченської протоки. Економічний розвиток, соціальна структура й етнічний склад населення Північного Причорномор'я.

  реферат, добавлен 20.06.2017

 • Вивчення античних пам'яток півдня України. Античні міста-держави Північного Причорномор’я: Ніконій, Тіра, Борисфеніда, Ольвія, Херсонес Таврійський, Боспорська держава. Греки – засновники північнопричорноморських міст. Центри поширення античної культури.

  реферат, добавлен 30.05.2010

 • Детальне вивчення географічного середовища античних держав Північного Причорномор'я. Проведення порівняльного аналізу структур господарської діяльності цих держав. Перегляд усталених поглядів на структуру економіки античних полісів Причорномор’я.

  автореферат, добавлен 24.10.2013

 • Грецька колонізація Римської імперії та становлення рабовласницького ладу. Ольвія як один із найбільших античних центрів в Північному Причорномор’ї. Припинення життя Ольвійської держави. Внутрішня економічна криза античних міст Північного Причорномор’я.

  доклад, добавлен 12.10.2014

 • Особливості ведення сільського господарства та землеробства в античних містах Північного Причорномор’я. Характеристика основних промислів, якими займалися люди за античних часів. Відмінності духовної культури і етносоціального складу сільського населення.

  реферат, добавлен 18.05.2012

 • Причини, умови, хід і обставини міграцій ногайців до Північного Причорномор’я упродовж XVIII ст. Форми залежності ногайських орд від Кримського ханства. Аналіз змісту трансформацій у традиційній економіці та соціальному ладі причорноморських ногайців.

  автореферат, добавлен 14.10.2013

 • Визначання дати появи сарматів на території Північного Причорномор’я. Типолого-хронологічний аналіз пам’яток різних історичних періодів. Реконструкція етно-історичних процесів сарматського часу. Формування своєрідної культури пізніх роксолан та алан.

  автореферат, добавлен 05.01.2014

 • Характеристика актуальних проблем досліджень гунських старожитностей на території Північного Причорномор’я. Коротка історія археологічного вивчення пам’яток гунської доби. Походження європейських гунів та їх взаємозв’язок з азіатськими племенами хуну.

  статья, добавлен 27.11.2016

 • Огляд археологічних пам'ятників античних міст Північного Причорномор'я (міста-держави, засновані греками в 7 — 5 століттях до н.е. на узбережжі Чорного моря в межах сучасної території України). Ольвія, Тіра, Херсонес - поліси. Міста Боспорського царства.

  реферат, добавлен 04.03.2011

 • Загальні зауваження до хронології і періодизації сарматської культурно-історичної спільноти. Сарматські пам’ятки Північного Причорномор’я. Амфори та їх фрагменти. Культура пізніх роксолан. Деякі зауваження до реконструкції етнічної історії сарматів.

  автореферат, добавлен 11.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.