Гроші та їх функції

Гроші: сутність та коротка історія їх розвитку. Функції грошей та різні підходи до них, еволюція економічних поглядів. Оцінка стану готівкового обігу в Україні. Функції Центрального банку в сфері готівково-грошового обігу, проведення грошової реформи.

Подобные документы

 • Сутність та функції грошей, як загального еквіваленту та їх еволюція. Сучасні зміни у грошовому обігу. Інфляційні процеси, їх вплив на сталість національної валюти в Україні. Напрями підвищення сталості грошової одиниці в країнах з ринковою економікою.

  курсовая работа, добавлен 23.04.2013

 • Історія розвитку грошової системи Великобританії. Сучасна банківська та кредитна система країни. Спеціальні фінансово-кредитні інститути. Розлад грошового обігу держави. Проведення грошової реформи. Форма контролю за діяльністю центрального банку.

  контрольная работа, добавлен 23.12.2009

 • Походження та сутність грошей. Роль держави у творенні грошей. Функції грошей та еволюція ролі грошей в економіці України при переході до ринкових відносин. Створення та розвиток грошової системи України. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

  курсовая работа, добавлен 18.11.2008

 • Металістична, кількісна та номіналістична теорія грошей. Походження та становлення грошей, їх форма та функції. Гроші в Київській Русі, початок карбування власної монети. Гроші в Україні за часів козацтва, визвольних змагань та на сучасному етапі.

  курсовая работа, добавлен 20.09.2009

 • Соціально-економічне значення грошового обігу. Порядок готівкової, безготівкової емісії, обігу грошових знаків. Етапи зростання монетизації, розширення попиту на гроші. Механізм забезпечення сталості грошей і вдосконалення стану грошового обігу в Україні.

  курсовая работа, добавлен 19.12.2015

 • Функція грошей як міри вартості, засобу обігу, засобу платежу. Структура грошового обігу та грошові операції. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання. Закон Грешема. Модель пропозиції грошей. Грошовий мультиплікатор.

  курсовая работа, добавлен 02.03.2012

 • Гроші як один із найвизначніших витворів людського суспільства, аналіз функцій: міра вартості, засіб обігу. Характеристика проблем доцільності накопичення коштів. Кредитні картки як платіжно-розрахункові документи. Місце грошей у ринковій економіці.

  дипломная работа, добавлен 11.04.2013

 • Ринок як організаційна форма існування товарного виробництва, головні функції: інформативна, регулююча, сануюча. Знайомство з видами ринків за умовами діяльності: вільний, регульований. Коротка історія розвитку грошей, їх функції та функціональні форми.

  контрольная работа, добавлен 17.03.2013

 • Функції економічної теорії, її роль у формуванні економічного мислення. Еволюція методів регулювання грошового обігу. Особливості виробництва і ціноутворення в умовах ринкової монополії. Макроекономічний зв’язок між виробництвом, інфляцією та безробіттям.

  контрольная работа, добавлен 22.03.2015

 • Основні передумови появи грошей та їх необхідність і значення. Визначення і сутність грошей, їх ліквідність і функції. Види и характеристики грошей товарних, паперових, електронних. Еволюція та відмінність у формах грошей. Різновидність кредитних грошей.

  контрольная работа, добавлен 05.03.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.