Міжнародна миротворча операція як спосіб врегулювання воєнних політичних конфліктів сучасності

Сутність та визначення міжнародних миротворчих операцій, які є одними із ключових політичних інструментів врегулювання воєнно-політичних конфліктів сучасності. Характеристика принципів запобігання й стримування у врегулюванні міждержавних cуперечок.

Подобные документы

 • Аналіз сучасної концепції гуманітарної діяльності ООН під час врегулювання конфліктів, визначення механізмів її реалізації та еволюції. Розгляд практичної ефективності гуманітарних програм і миротворчих заходів під час військово-політичних криз у світі.

  автореферат, добавлен 10.01.2014

 • Причини політичних конфліктів і роль у них засобів масової інформації. Шляхи вирішення внутрішньодержавних конфліктів. Переговори як найпоширеніший метод досягнення примирення сторін. Напрями врегулювання вертикальних режимних політичних конфліктів.

  реферат, добавлен 03.03.2014

 • Теорії досліджень політичних конфліктів. Аналіз впливу політичних конфліктів на національну безпеку держави. Політичний конфлікт як різновид соціального. Вироблення стратегічних підходів України щодо остаточного врегулювання придністровського конфлікту.

  автореферат, добавлен 18.07.2015

 • Характерні закономірності сучасних збройно-політичних конфліктів. Пошук ефективних методів діагнозу й прогнозу сучасних збройно-політичних конфліктів. Принципи, які можуть слугувати основою для вироблення стратегії реагування України на конфлікти.

  автореферат, добавлен 14.10.2013

 • Причини, наслідки та способи врегулювання конфліктів у суспільстві. Характеристика горизонтальних і вертикальних політичних конфліктів, особливості їх протікання у демократичній системі та при тоталітарному режимі. Найпоширеніші шляхи примирення сторін.

  реферат, добавлен 20.03.2012

 • Становлення політичної конфліктології як незалежної та самостійної науки. Проведення політичного аналізу різновидів політичних конфліктів. Класифікація конфліктів: між головними гілками влади, між партіями і суспільними рухами, всередині інститутів влади.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Визначення сутності політичних конфліктів та основних механізмів їх легітимізації в умовах демократичної політичної системи. Основний пошук дієвих механізмів вирішення конфліктних ситуацій, пом'якшення умов протікання колізії та її соціальних наслідків.

  статья, добавлен 04.04.2019

 • Теоретичні дослідження політичного конфлікту, його причини. Теорія "конфліктного функціоналізму" Л. Козера. Домінантне становище політичних факторів у генезисі етнонаціональних конфліктів в концепції професора Колумбійського університету Дж. Ротшильда.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Теоретичне підґрунтя вивчення політичних конфліктів як форми суспільних відносин. Аналіз розробок науковців, які створюють концептуальні основи конфлікту для подальшого втілення у політичній практиці. Характерні особливості вчення про політичні конфлікти.

  статья, добавлен 04.04.2019

 • Розгляд конфліктного потенціалу політичної сфери українського суспільства. Аналіз націоналізму як однієї із форм політичного конфлікту: фактори виникнення і експансії ідеології. Виникнення політичних конфліктів на ґрунті націоналізму як проблема України.

  реферат, добавлен 11.10.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.