Поколіннєва альтернатива в романі Ференца Молнара "Хлопчики з вулиці Пала" та в однойменній екранізації Золтана Фабрі

Актуалізація проблеми поколіннєвої альтернативи в романі угорського письменника Ф. Молнара "Хлопчики з вулиці Пала" та однойменної екранізації, режисером якої став Золтан Фабрі. Моделювання внутрішнього світу підлітків і техніка психологічного письма.

Подобные документы

 • Исторические сюжетные мотивы романа Искендера Пала "Легенда. Роман о Барбароссе". Рассмотрение тенденциозной антиисторической концепции действительности, реализованной в романе Искендера Пала и определяющей сюжетно-композиционную структуру произведения.

  статья, добавлен 10.01.2019

 • Характеристика символіки образу людей, які опинилися на межі реального і містичного світів, у романі сучасного українського письменника М. Кідрука. Дослідження рис міфологічного світогляду в романі, нумерології переходу персонажа до паралельного світу.

  статья, добавлен 10.10.2018

 • Дослідження специфіки художнього моделювання історії в романі "Windows on the World" французький письменника Ф. Беґбеде. Поетика подвійної оповіді. Взаємонакладання документально-історичного і автобіографічного дискурсів. Альтісторичні особливості.

  статья, добавлен 23.09.2017

 • Досліджуються альтернативи минулого і майбутнього на тлі української історії у романі "Дефіляда в Москві" і розглядаються функції стилізації. Описана тенденція змалювання письменниками у своїх художніх творах різних варіантів історичного розвитку країн.

  статья, добавлен 08.04.2019

 • Художня мова як основний засіб втілення образу в літературному творі. Життєвий і творчий шлях М. Сервантеса. Особливість вивчення мовної картини світу письменника. Дослідження семантичних змін в романі при називанні персонажів з використанням алюзій.

  курсовая работа, добавлен 07.08.2017

 • Висвітлення художніх особливостей індивідуального стилю З. Легкого в романі "Тарасові страсті". Дослідження художньо-образних парадигм авторського пошуку: монологічності оповіді, документалізму, діалогізації, показу внутрішнього світу особистості.

  статья, добавлен 02.02.2018

 • Вивчення феномену ліризму в романі "Прапороносці" О. Гончара. Поєднання реалістичного сприйняття відтворення світу з романтичним у романі "Прапороносці". Використання образів-описів, образів-символів, звернення до народнопоетичних традицій в романі.

  статья, добавлен 11.07.2018

 • Дослідження функціонування кінематографічної техніки champ/contrechamp як метафори, що відображає компліментарність та суперечливість відносин між літературою і кінематографом при екранізації на прикладі роману У.М. Теккерея "Ярмарок марнославства".

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Кореляція системи мотивів з музичною теорією П. Кіньяра, яка пояснює природу використання лейтмотивів музики і тиші в романі. Моделювання сюжету роману за допомогою мотивів самотності, утечі, розлуки, самоідентифікації, передвістя в романі "Вілла Амалія".

  статья, добавлен 07.02.2019

 • Дослідження роль образів природи у романі Ф.М. Достоєвського "Злочин і кара" та їхніх функцій. Визначення особливостей окремих образів-символів із семантикою природних стихій. Характеристика ідиостилю та специфіки художньої картини світу письменника.

  статья, добавлен 11.05.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.