І. Мазепа як полководець: військові походи до Хаджибею, Північного Причорномор'я та Криму в 1687-1699 роках

Питання про сухопутні та морські походи козаків Українського гетьманату у Північне Причорномор'я та Крим. Роль в організації та здійснені цих походів гетьмана І. Мазепи. Важливість здобутків І. Мазепи напередодні Великої Північної війни 1700-1721 рр.

Подобные документы

 • Огляд російської історіографії проблеми правління царя Петра І, Північної війни 1700-1721 рр., аналіз оцінок російськими істориками постаті гетьмана І. Мазепи в контексті його так званої "зради". Маловивчені аспекти історії раннього нового часу.

  статья, добавлен 09.12.2018

 • Роль І. Мазепи як гетьмана, як людини у процесах істотної зміни рівня духовного-культурного пласту в Україні у 1687—1709 pp. Молоді роки І. Мазепи. Період його гетьманства та особливості внутрішньої політики. Відносини з Росією та союз зі Швецією.

  реферат, добавлен 14.05.2017

 • Біографія Івана Мазепи - українського військового, політичного і державного діяча, гетьмана Війська Запорозького, голови козацької держави на Лівобережній і всій Наддніпрянській Україні. Союз зі Шведською імперією, зовнішня політика гетьмана Мазепи.

  реферат, добавлен 14.11.2016

 • Роль гетьмана Івана Мазепи в українській історії. Прагнення козаків до державності. Політичне, економічне, культурне відродження України. Основні цілі політики Мазепи. Послідовники і прихильники гетьмана. Проект першої Конституції України Пилипа Орлика.

  реферат, добавлен 13.01.2016

 • Біографія І. Мазепи та його діяльність до гетьманства. Опозиція до політики гетьмана. Україна і "Північна війна". Перехід Мазепи до шведів, еміграція і смерть гетьмана. Мазепа у народній пам’яті українського народу: його доброчинно-меценатська діяльність.

  курсовая работа, добавлен 13.05.2017

 • Біографія гетьмана Івана Мазепи. Політична діяльність українського гетьмана та його служіння країні. Політична програма Мазепи. Часи Дорошенка і Самойловича. Взаємини з Москвою. Дружба з Петром І. Союз України зі Швецією. Культурне життя Івана Мазепи.

  реферат, добавлен 12.02.2010

 • Визначення внеску "Українського історика" в дослідження доби гетьмана І. Мазепи. Аналіз діяльності гетьмана в площині міжнародних відносин. Висвітлення І. Мазепи як державного діяча. Причини укладання українсько-шведсько-польського договору 1708 р.

  статья, добавлен 14.08.2017

 • Історія освоєння грецькими переселенцями узбережжя Північного Причорномор'я. Основні етапи оснування античних північнопричорноморських міст і їхніх округ. Античні держави північного Причорномор'я. Причини Великої Грецької колонізації 8-6 ст. до н.е.

  реферат, добавлен 04.05.2011

 • Історіографічний аналіз новітньої літератури з проблеми кадрової політики Івана Мазепи щодо козацької старшини в 1687-1709 рр. Визначення політики гетьманського уряду І. Мазепи щодо зміцнення економічного становища та статусу неурядової старшини.

  статья, добавлен 15.02.2018

 • Короткі відомості життя Івана Мазепи та його діяльність до гетьманства. Політична та доброчинно-меценатська діяльність Івана Мазепи. Зовнішньополітичні відносини гетьмана з Петром І. Договір Карла XII й І. Мазепи, його роль на історичне значення.

  курсовая работа, добавлен 23.03.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.