Феномен Софії Русової у контексті гуманістичної педагогіки

Початок педагогічної діяльності С. Русової, її національна система виховання та принципи педагога. Виховний потенціал праць "жіночої" тематики. Ідея нової української школи і національного виховання в еміграційному педагогічному доробку С. Русової.

Подобные документы

 • Аналіз теоретичних і методичних ідей та досвіду морально-духовного виховання дітей дошкільного віку українського педагога Софії Русової. Перспективи використання педагогічної спадщини Русової на сучасному етапі розбудови національної дошкільної освіти.

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Огляд діяльності української викладачки та літературознавця - Софії Федорівни Русової. Зміст науково-педагогічної діяльності громадської діячки в роки її еміграції в Чехословаччину. Участь Русової у розбудові українського і зарубіжного шкільництва.

  автореферат, добавлен 04.03.2014

 • Життєвий шлях та формування педагогічної думки С.Ф. Русової. Культ Нації і Батьківщини в основі концепції національного виховання Софії Русової. Умови гармонізації особистості у процесі навчання і виховання. Індивідуалізація навчального процесу.

  реферат, добавлен 09.04.2016

 • Біографічна довідка про життєвий шлях та творчій спадок Софії Федорівни Русової. Сутність педагогічної концепції соціального виховання в наукових працях розглядаємої викладачки, літературної діячки та однієї з очільників українського жіночого руху.

  курсовая работа, добавлен 22.03.2014

 • Дослідження поглядів Софії Русової на виховання дитини. Визначення мети виховання, змісту освіти та чинників формування особистості, педагогічних засобів й методів, що сприяють найефективнішому розвиткові природних задатків і здібностей індивідуума.

  статья, добавлен 12.05.2018

 • Дослідження публіцистичної спадщини й майстерності Софії Русової — відомого українського педагога, публіциста й редактора. Аналіз суто творчих прийомів, завдяки яким Софія Русова максимально ефективно доносить до читача ідею виховання молодого покоління.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Основні аспекти ідейно-педагогічної спадщини С.Ф. Русової. Значення "Українського букваря" Софії Русової як чинника формування в учнів початкової школи концептосфери національної культури. Особливості прищеплення концептів дитині через першу книжку.

  статья, добавлен 05.09.2012

 • Аналіз педагогічних концепцій в публіцистиці Софії Русової, її біографія та творчість. Активна громадянська позиція видатного українського педагога. Написання книжки "Теорія і практика дошкільного виховання". Розробка практичних вправ на уважність.

  статья, добавлен 30.10.2016

 • Короткий нарис життя, напрямки діяльності та значення в історії Софії Русової як видатного українського педагога, громадського і культурного діяча. Робота та досягнення педагогічного журналу "Світло", проблема навчання рідною мовою. Принципи виховання.

  биография, добавлен 07.12.2014

 • С.Ф. Русова як видатний український педагог, культурно-освітній діяч, письменниця. Особливості та підходи до виховання дітей з особливими потребами. Національне виховання у спадщині С. Русової. Суть нових методів, що використовуються в даному процесі.

  контрольная работа, добавлен 04.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.