С. Kociop як апологет "нового сталінського курсу" (листопад 1933 р.)

Боротьба Й. Сталіна з "українським націоналізмом" з метою уніфікації ідеологічного та культурного життя в УРСР. Аналіз виступу С. Kociopa на пленумі ЦК і ЦКК КП(б)У в листопаді 1933 року для зрозуміння суті "нової сталінської національної політики".

Подобные документы

 • Дослідження аграрних перетворень у сільському господарстві в 1920-1930 роках в УРСР. Примусове проведення колективізації та політики хлібозаготівлі під керівництвом Сталіна. Масштаб, наслідки та юридична характеристика голодомору 1932-1933 років.

  курсовая работа, добавлен 18.01.2013

 • Вивчення кадрової політики сталінського режиму в роки Голодомору – геноциду 1932-1933 рр. на Поділлі. Характеристика злочинної діяльності на території краю емісарів більшовицького імперського центру, які були організаторами вбивства людей голодом.

  статья, добавлен 13.05.2018

 • Запровадження курсу коренізації у квітні 1923 року, боротьба з "місцевим націоналізмом". Посилення українізації державного апарату. Панас Любченко - компартійний діяч, перший заступник голови РНК УСРР. Сувора оцінка Україною національної політики Москви.

  статья, добавлен 23.07.2013

 • Аналіз методів сталінського керівництва щодо встановлення контролю над науковим середовищем. Обговорення листа Сталіна до "Пролетарської революції". Шляхи впровадження ідеологічного диктату і партійної монополії на тлумачення істини в радянській державі.

  статья, добавлен 14.08.2013

 • Політико-правові засади здійснення державної політики щодо суспільного дошкільного виховання. Класифікація дошкільних закладів. Етапи становлення і розвитку суспільного дошкільного виховання в УРСР 1919–1933 роках. Система підготовки педагогічних кадрів.

  автореферат, добавлен 25.08.2014

 • Голодомор 1933 року як загальнонаціональна трагедія українського народу, його основні причини та наслідки, місце в історії держави. Політика більшовиків щодо селянства, його винищення в роки голодомору. Аналіз даних демографічної статистики 30-х рр.

  реферат, добавлен 22.05.2009

 • Аналіз на підставі переважно спогадів та свідчень очевидців перебігу Голодомору-геноциду 1932-1933 років у Решетилівському районі Полтавської (тодішньої Харківської) області. Причинно-наслідкові зв’язки, руйнівна сила сталінської колективізації.

  статья, добавлен 08.01.2019

 • Аналіз окремих аспектів теми Голодомору 1932-1933 рр. в Україні у збірниках спогадів та документів. Причинно-наслідкові зв’язки, руйнівна сила сталінської колективізації щодо сільського господарства й селянства, сутність колективізації, розселянювання.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Сталінське ставлення до України і українців. Особливості національної політики більшовиків до 1933 р. План Сталіна на остаточне знищення духу українців після голодомору, оцінка економічних та соціально-суспільних наслідків даних дій правлячої верхівки.

  реферат, добавлен 20.09.2013

 • Знищення під час Голодомору 1932-1933 років українського селянства як свідомої національної верстви, що чинила опір проведенню соціально-економічної політики. Примусові, із застосуванням репресій, хлібозаготівлі як передумова масового голодомору.

  презентация, добавлен 06.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.