Джерела з історії взаємовідносин Української Народної Республіки та Західно – Української Народної Республіки

Класифікація джерел з проблеми дослідження, характеристика основних їх груп, значення кожної групи для реконструкції конкретно-історичних подій. Дослідження і введення до наукового обігу нових джерел з історії взаємовідносин УНР і ЗУНР, їх збагачення.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.