Міжнародно-правові зобов’язання України стосовно захисту трудових і соціальних прав моряків

Аналіз діяльності органів публічної адміністрації у сфері представництва. Знайомство з головними міжнародно-правовими зобов’язаннями України стосовно захисту трудових і соціальних прав моряків. Способи застосування положень міжнародного морського права.

Подобные документы

 • Місце України та її органів у системі міжнародно-правових та європейських стандартів у сфері захисту прав людини, та вплив міжнародних стандартів на їх діяльність. Розкриття сутності "Десяти правозахисних стандартів для правоохоронних органів".

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Ознайомлення з правовими зобов’язаннями України у сфері імплементації соціальних acquis. Розгляд і характеристика результатів проведеного порівняння з відповідними зобов’язаннями колишніх та нинішніх країн-кандидатів на вступ в Європейський Союз.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Аналіз наукових підходів щодо сутності та значення захисту трудових прав людини. Обґрунтування необхідності законодавчого врегулювання способів захисту працівників у трудових правовідносинах. Розгляд основних способів захисту трудових прав працівників.

  статья, добавлен 10.08.2017

 • Основні категорії прав національних меншин, що проживають на території України. Законодавчі джерела забезпечення цих прав на рівні держави у відповідності з міжнародно-правовими стандартами. Аналіз співробітництва України з міжнародними організаціями.

  статья, добавлен 09.12.2018

 • Значення, місце, задачі та роль трудових прав працівників. Характеристика форм захисту трудових прав, їх призначення та використання. Опис та особливості індивідуальних форм захисту трудових прав працівників, специфіка трудового процесуального права.

  статья, добавлен 25.08.2016

 • Визначення поняття "гарантії захисту трудових прав мігрантів". Відзначено, що сьогодні складно однозначно оцінити стан реалізації гарантій захисту трудових прав мігрантів. Аналіз формування державної політики та національного законодавства у цій сфері.

  статья, добавлен 14.12.2020

 • Аналіз основних підходів до визначення поняття "міжнародно-правове зобов’язання". Передумови виникнення зобов’язань erga omnes, їх виникнення у системі міжнародно-правових зобов’язань. Роль міжнародних судових інституцій у розвитку зобов’язань erga omnes.

  статья, добавлен 03.03.2018

 • Аналіз змісту поняття "право судового захисту" та "судова форма захисту" трудових прав працівників. Обґрунтування універсального характеру даної форми захисту трудових прав. Основні ознаки, що характеризують судові форми захисту трудових прав працівників.

  статья, добавлен 04.12.2018

 • Конституційне право особи на судовий захист. Досвід зарубіжних країн у сфері застосування судового захисту трудових прав найманих працівників. Порядок вирішення колективних трудових спорів в Україні. Вдосконалення правового забезпечення судового захисту.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

 • Характеристика юрисдикційних форм захисту трудових прав та інтересів працівників. Визначення поняття, способів та меж самозахисту працівниками своїх трудових прав та інтересів. Розробка пропозицій щодо вдосконалення актів трудового законодавства України.

  автореферат, добавлен 27.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.