Шарль Бодлер – французький лірик ХІХ століття, автор знаменитої поетичної збірки "Квіти зла"

Молоді роки та початок літературної кар'єри Шарля Бодлера, як цінителя живопису, літературного і художнього критика. Художньо-філософські есе "Штучний рай" про вплив на людину збуджуючих засобів, частково заборонена цензурою поетична збірка "Квіти зла".

Подобные документы

 • Вивчення біографії видатного французького поета, літературного критика та перекладача, одного з найвпливовіших представників французької літератури 19 століття. Огляд художньо-філософської творчості поета, ставлення до музики. Аналіз збірки "Квіти зла".

  презентация, добавлен 18.10.2013

 • Єдина поетична збірка "Квіти зла" Бодлера, що визначила його літературну долю. Двополюсність відчуття, яка й визначила композиційну структуру збірки. Композиційна єдність твору, досягнута за допомогою центрального образу альбатроса, що став символом.

  лекция, добавлен 13.07.2017

 • Життя і творчість Шарля Бодлера. Періоди життя поета та їх вплив на творчість митця. Бодлер в ролі критика салонів живопису і літератури. Символізм — літературно-мистецький напрям кінця 19 - початку 20 століття. Символізм в поезії Шарля Бодлера.

  творческая работа, добавлен 19.12.2011

 • Огляд життєвого шляху та духовного стану французького поета. Вплив батька на розвиток символізму Ш. Бодлера. Написання збірки "Квіти зла". Розгляд етапів літературної творчості. Дослідження її значення для світового мистецтва. Аналіз його новаторства.

  реферат, добавлен 13.05.2017

 • Шарль Бодлер – видатний французький поет, короткий очерт його біографії, становлення як творчої особистості. Переклади Едгара По Бодлером та введення ним у літературу поняття модерну. Соціальність творчості Бодлера та тема вселенського зла в його творах.

  реферат, добавлен 18.12.2008

 • Особенности творчества Шарля Бодлера на примере сборника стихотворений "Цветы зла". Цикл "Сплин и идеал" как философско-эстетическое кредо Шарля Бодлера. Урбанизм Бодлера в цикле "Парижские картины". Идейно-эстетический анализ стихотворения "Лебедь".

  реферат, добавлен 09.04.2013

 • Проблемно-тематическое и художественное новаторство поэзии Шарля Бодлера. Философское исследование концепта природы в творчестве Ш. Бодлера в контексте теории "антинатурализма" Ж.-П. Сартра. Критика Сартром урбанистической тематики стихотворений Бодлера.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Протиставлення дiйсностi та ідеалу в поезії Шарля Бодлера. Поль Верлен - неперевершений поет-лiрик, що з непересічною майстерністю розкриває у своїх творах найiнтимнiшi переживання людини. Артюр Рембо - один з символів світового поетичного авангарду.

  контрольная работа, добавлен 11.11.2017

 • Дослідження біографії та творчого шляху французького поета, перекладача Шарля Бодлера. Огляд його богемного способу життя, стосунків з рідними та спроби самогубства. Вивчення раннього періоду творчості поета, випуску політичних віршів під час революції.

  реферат, добавлен 14.03.2011

 • Место Шарля Бодлера во французской поэзии; социальные, духовные и эстетические позиции автора. Поэтические мотивы и образы книги "Цветы зла". Содержание стихов цикла "Парижские картины". Последний период творчества: "Стихи в прозе", критические статьи.

  статья, добавлен 10.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.