"Pax Technica": политико-философская рефлексия влияния интернет-сетей на природу публичной сферы и демократического управления

Подолання утопічних, дистопічних міркувань, які превалюють в судженнях щодо впливу Інтернету на організацію публічної сфери. Постмодерністський перегляд теорії Ю. Габермаса з точки зору медіа-революції. Формування не-егалітарної мережевої публічної сфери.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.