"Pax Technica": политико-философская рефлексия влияния интернет-сетей на природу публичной сферы и демократического управления

Подолання утопічних, дистопічних міркувань, які превалюють в судженнях щодо впливу Інтернету на організацію публічної сфери. Постмодерністський перегляд теорії Ю. Габермаса з точки зору медіа-революції. Формування не-егалітарної мережевої публічної сфери.

Подобные документы

 • Характеристики наукової та релігійної картин світу як складові елементи культури. Механізми функціонування феномену публічної сфери в контексті комунікативного простору культури. Моделі діалогу релігії та науки в контексті культурних перетворень.

  автореферат, добавлен 25.02.2015

 • Дослідження особливостей традиційної та критичної теорії на основі їх об’єкту, цілі, настанови, характеру та механізмів підтвердження цінностей. Аналіз вузлових понять теорії комунікативної дії Ю. Габермаса, зумовленої лінгвістичним поворотом у філософії.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Дослідження поточної суспільно-політичної кризи та проблеми подолання низки епістемологічних перешкод. Обґрунтування можливості використання мережевої теорії. Визначення концепту "машина війни" як додаткового теоретичного модуля мережевої теорії.

  статья, добавлен 02.12.2017

 • Обґрунтування уявлення про нації, етнос та стать як можливих "функторів метанаративів". Способи подолання жорсткої типізації та ієрархізації сфери культурного розмаїття без розпорошування їх в постмодерністській невизначеності методологічних позицій.

  автореферат, добавлен 16.10.2013

 • Логічний ланцюг Габермаса, який намагається з допомогою полеміки з Дітером Генріхом відповісти на питання: "Що є метафізикою". Історико-філософський екскурс за працею Габермаса "Метафізика після Канта". Сценарій подолання кризи інтелектуальної культури.

  статья, добавлен 14.09.2016

 • Аналіз понять теорії комунікативної дії Габермаса, зумовленої лінгвістичним поворотом у філософії. Суть песимістичної настанови раннього вчення. Синтез обмеженості та суперечності критичної концепції на основі нового поняттєво-категоріального апарату.

  статья, добавлен 28.05.2017

 • Пошук у хаосі впорядкованості, пропонування свої версії закономірностей, що заступають хаотичність, доводження своєї точки зору як високий соціальний обов'язок репортера. Класифікація хаосу на рівні. Створення теорії хаосу та її наближення до теорії чуда.

  дипломная работа, добавлен 30.10.2014

 • Философская рефлексия идеи основания. Аристотель и Кант о причине и цели. Становление детерминизма и телеологии. Рефлексия причинности и целесообразности в XX веке. Общий логический смысл категории "причина - цель". Феноменология причины и цели.

  реферат, добавлен 06.11.2010

 • Философская рефлексия как принцип самостоятельных управленческих решений. Предметная рефлексия в управлении процессом целеполагания. Операциональная рефлексия в управлении процессом решения проблем. Критические ситуации и внешнее рефлексивное управление.

  автореферат, добавлен 25.02.2018

 • Особливості філософської методології Г.В.Ф. Гегеля у питаннях пізнання права. Питання пізнання і права і його реалізації як єдина сфера духу. Думки Гегеля щодо правової проблематики. Закони права та їх вивчення з точки зору приналежності до сфери духу.

  статья, добавлен 24.07.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.