З історії утворення Канади

Перші поселенці в землях Канади. Дослідження узбережжя Канади Д. да Веррацано. Перша постійна колонія на канадській землі. Особливості суперництва між Англією і Францією у 1670 рр. Початок війни за незалежність. Співдружність між Канадою і Великобратнією.

Подобные документы

 • Дослідження родини І. Огієнка – міністра освіти УНР, православного митрополита Вінніпезького і всієї Канади, ректора Кам'янець-Подільського університету, педагога, науковця-енциклопедиста, богослова та філософа. Життя дітей українського вченого.

  статья, добавлен 16.02.2019

 • Створення Канадської федерації у 1867 р. Квебек - найбільша провінція Канади: погляди квебекців на Канаду як політичний союз, що забезпечує співіснування двох культурних суспільностей, які відрізняються не тільки мовою, але і етнічним походженням.

  реферат, добавлен 27.04.2009

 • Перші державні утворення на території сучасної України. Українські землі під владою Росії, Польщі, інших держав. Державно-правові інститути Запорізької Січі, гетьманщина. Україна в складі російської та австро-угорської імперій. Проголошення незалежності.

  реферат, добавлен 17.01.2011

 • Економічний розвиток Англії напередодні революції. Розміщення соціальних сил напередодні революції. Причини війни за незалежність США. Посилення колоніального гніту Англії. Історична роль визвольної війни північноамериканських колоній і утворення США.

  курсовая работа, добавлен 08.11.2017

 • Історичне дослідження квебекського національного питання кінця ХХ століття, загострення етнічних проблем та націонал-сепаратизму франкомовної спільноти в провінції Квебек, що привело до виникнення конституційної кризи у федерації провінцій Канади.

  автореферат, добавлен 14.09.2013

 • Біографія Імануїла Канта, історії його навчання. Перша філософська робота. Вплив війни Пруссії з Францією, Австрії і Росії на життя і творчість Канта. Поняття людського розуму у філософії Канта. Його положення про фундаментальне значення ідеї волі.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Столітня війна (1337-1453) між Англією і Францією як найтриваліший в історії військово-політичний конфлікт. Битва при Кресі, особливісті та політичні наслідки. Диспозиція англійської армії. Хід битви при Пуатьє. Положення французьких Капетінгів.

  реферат, добавлен 11.08.2010

 • Дослідження канадо-квебекських взаємин крізь призму становлення франкофонної ідентичності в провінції та активної участі її спільноти у розвитку франкофонного руху. Незначна розрядка у відносинах Канади та Франції після приходу до влади Ж. Помпіду.

  статья, добавлен 06.03.2019

 • Створення нових держав після Першої світової війни. Дослідження етапів боротьби за незалежність у Чехословаччині та Болгарії. Визначення систем державного ладу, утворення владних систем. Аналіз впливу світової кризи. Розгляд політики щодо Німеччини.

  реферат, добавлен 13.05.2017

 • Історія появи іноземних переселенців на землях села Великий Хутір Золотоніської сотні Переяславського полку в другій половині XVIII століття. Особливості переселенської політики, яка проводилася царською адміністрацією, її наслідки для населеного пункту.

  статья, добавлен 09.12.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.