З історії утворення Канади

Перші поселенці в землях Канади. Дослідження узбережжя Канади Д. да Веррацано. Перша постійна колонія на канадській землі. Особливості суперництва між Англією і Францією у 1670 рр. Початок війни за незалежність. Співдружність між Канадою і Великобратнією.

Подобные документы

 • На основі аналізу документів, що відклалися в архівосховищах Дрогобича характеристика масового еміграційного руху з даного регіону до США, Канади, Бразилії, Аргентини, Німеччини, Боснії та Герцеговини у період з кінця ХІХ до початку ХХ століття.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Аналіз сутності другої світової війни в історії українського народу. Злочини, які скоювали більшовики на українських землях, і які радянська історіографія замовчувала. Місія Української Повстанської Армії. Особливості функціонування дивізії "Галичина".

  реферат, добавлен 26.09.2010

 • Дослідження відносин між Англією та Францією у кінці 60-х роки XVI століття. Особливість орієнтації на монархів великих європейських держав. Проведення обміну товарами у вигляді договору між купцями і Ла Рошеллю. Розгляд англо-французької політики.

  статья, добавлен 17.06.2020

 • Дослідження структури та господарської специфіки економіки Французького Алжиру. Роль та місце європейських колоністів в економіці Алжиру в роки війни за його незалежність – фінального періоду французької колонізації. Сучасні постколоніальні дослідження.

  статья, добавлен 29.08.2017

 • Характеристика прикладів використання різного роду спеціальних інформаційних операцій у здійсненні суперництва між сторонами. Оцінка інформаційних операцій як надважливої складової частини ведення сучасної війни і досягнення поставлених завдань і цілей.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Формування Канадської держави з переселенської колонії - спочатку Франції, а після поразки останньої в Семилітній війні - Англії. Двопартійна система, яка є важливим компонентом політичного життя Канади. Її зовнішньополітичний курс в повоєнний період.

  лекция, добавлен 13.07.2017

 • Розвиток суспільно-політичної думки США в період війни за незалежність. Аналіз процесу зародження перших політичних течій у країні та ідеологічної боротьби між ними. Огляд соціальної структури американського суспільства останньої чверті ХVІІІ століття.

  статья, добавлен 28.08.2016

 • Аналіз відомостей про історію українського комуністичного руху Канади у період між двома світовими війнами. Основні цілі комуністичних організацій діаспори та засоби їх втілення. Напрями діяльності громадських організацій прокомуністичного спрямування.

  статья, добавлен 09.04.2018

 • Причини виникнення національно-визвольної війни українського народу. Очільник війни – Богдан Хмельницький. Початок та перші перемоги під час повстання. Битва під Жовтими Водами, під Пилявцями. Особливості Корсунської битви. Збаразька та Зборіська битви.

  презентация, добавлен 20.10.2015

 • Ознайомлення з головними причинами, ходом та наслідками першої громадянської війни в Золотій Орді. Характеристика передумов невизначеності права влади Чингізідів на осілі регіони. Дослідження та аналіз місця війни Ногая і Токти в історії Золотої Орди.

  статья, добавлен 31.05.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.