Г. Сковорода і В. Каразін: два погляди на проблему освіти

Проблеми розвитку освіти у спадщині українських просвітників та визначено послідовність просвітницьких ідей Г. Сковороди у поглядах В. Каразіна. Використання творчого доробку Г. Сковороди та В. Каразіна у процесі розбудови сучасної системи освіти.

Подобные документы

 • Ретроспективний аналіз освітньої діяльності В.Н. Каразіна. Огляд його внеску у формування системи народної освіти. Участь педагога у заснуванні Харківського університету та сільської школи. Науково-винахідницька праця. Розробка планів народної освіти.

  статья, добавлен 26.10.2016

 • Дослідження проблеми впливу античних педагогічних ідей на творчу спадщину Г.С. Сковороди. Основи античної педагогіки. Методичний аспект впливу античних ідей освіти та виховання на творчу спадщину педагога. Платонівська ідея біологічного аристократизму.

  автореферат, добавлен 05.01.2014

 • Життя, творчість та просвітня діяльність Григорія Савича Сковороди. Його велика роль у розвитку педагогіки. Розгляд питання формування особистості в педагогічних ідеях письменника. Питання освіти та виховання у творчій спадщині українського поета.

  курсовая работа, добавлен 13.05.2014

 • Історія життя і педагогічної діяльності українського філософа, письменника і просвітителя Григорія Сковороди. Формування особистості в освітній спадщині видатного мислителя. Фундамент української народної педагогіки. Питання освіти та виховання.

  реферат, добавлен 30.01.2014

 • Доведення спорідненості світоглядних основ античних та сковородинівських педагогічних ідей. Характеристика процесу творчого опрацювання Сковородою античних епістолярних та драматургічних методів виховання, калокагатії, сократівського діалогу, психагогії.

  автореферат, добавлен 11.11.2013

 • Характеристика наукових праць українських вчених, які розглядають проблему розвитку університетської освіти Нідерландів у контексті вивчення вищої освіти країн Західної Європи. Використання досвіду Нідерландів у процесі реформування української освіти.

  статья, добавлен 01.02.2018

 • Сковорода як письменник, як педагог і як мислитель. Життєвий і творчий шлях Г. Сковороди. Новаторські педагогічно-філософські ідеї. Перехід від літературно-художніх жанрів до філософських форм. Почуття у розвитку мотивації моральної поведінки.

  реферат, добавлен 03.11.2012

 • Реалізація просвітницьких ідей на українських теренах у XVII-XVIII століттях. Релігійно-метафізичні засади мислення та нові антропологічні погляди, пов’язані з абсолютизацією людської діяльності. Основні просвітницькі конотації ідеї освіти в Україні.

  статья, добавлен 21.07.2017

 • Характеристика процесу розробки і вдосконалення С.Х. Чавдаровим методики навчання української мови, особливості змісту і методів шкільного курсу. Використання ідей відомого методиста в розв’язанні проблем сучасної системи шкільної мовної освіти.

  автореферат, добавлен 27.08.2015

 • Дослідження історичних умов формування народної педагогіки у період занепаду школи на Україні. Просвітительська діяльність українського гуманіста - Г. Сковороди. Сутність питань формування особистості, освіти та виховання у творчій спадщині діяча.

  курсовая работа, добавлен 24.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.