Жалезны век

Каля рубяжа 2 і 1 тысячагоддзяў да н.э. у Еўропе распачалася вытворчасць жалеза. Першым еўрапейскім рэгіёнам, дзе пазнаёміліся з традыцыяй атрымання і апрацоўкі жалеза была Грэцыя і Эгейскія астравы. Асваенне вытворчасці жалеза на тэрыторыі Беларусі.

Подобные документы

 • Асноўныя напрамкі ўрадавай палітыкі адносна сялянства Беларусі, яе роля ў фарміраванні сацыяльнай іерархіі сялянства. Асаблівасці іерархіі сялянства ў межах сельскай грамады, аналіз асаблівасцей яе праяўлення на афіцыйным і нефармальным узроўнях.

  автореферат, добавлен 19.08.2018

 • Асаблівасці нацыянальна-вызваленчага руху ў Беларусі. Дзейнасць філаматаў і філарэтаў, дзекабрысты. Уплыў польскага паўстання 1830–1831 гг., еўрапейскіх рэвалюцый 1848–1849 гг. на грамадска-палітычны рух і іх уздзеянне на ўрадавую палітыку ў Беларусі.

  контрольная работа, добавлен 23.09.2012

 • Першая сусветная вайна і грамадзянская вайна, разбурэнняў у Расіі і на Беларусі, гаспадарчая разруха та распыленне рабочага класа. "Ваенны камунізм" пасля заканчэння грамадзянскай вайны. Шлях народа Беларусі да аднаўлення дзяржаўнасці, адзінства нацыі.

  реферат, добавлен 21.01.2011

 • Альтэрнатывы грамадска-палітычнага развіцця. Уздым беларускага нацыянальнага руху. Першыя Размежаванне палітычных сіл на Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. І Усебеларускі з’езд, мяцеж польскага корпуса пад камандаваннем генерала Ю. Доўбар-Мусніцкага.

  реферат, добавлен 17.12.2010

 • Анализ царствования Александра III, при котором активизировалась деятельность силовых ведомств, была ужесточена цензура и представителями придворной аристократии была создана "Священная дружина", тем самым организуя охрану царя и борьбу с народниками.

  реферат, добавлен 18.09.2009

 • Галоўныя прычыны адмены прыгоннага права ў Расійскай імперыі. Характарыстыка і правядзенне сялянскай рэформы 1861 года, змест земскай і гарадской рэформаў і асаблівасці іх правядзення на Беларусі. Спецыфіка правядзення судовай рэформы 1864 года.

  контрольная работа, добавлен 03.01.2013

 • Дэмакратызацыя грамадска-палітычнага жыцця Беларусі, развал СССР і палітыка перабудовы, абвяшчэнне суверэннай Рэспублікі Беларусь. Утварэнне і дзейнасць палітычных партый, грамадскіх арганізацый, аб’яднанняў і рухаў, фарміраванне шматпартыйнай сістэмы.

  реферат, добавлен 09.01.2011

 • Ўсебаковае охарактеризование працэсу правядзення аграрнай рэформы 1861 года, акцэнтаванне ўвагі на асаблівасці рэформы ў Беларусі. Вызначэнне неабходнасці правядзення буржуазных рэформаў у другой палове XIX стагоддзя. Сялянскі рух у адказ на рэформы

  реферат, добавлен 20.11.2016

 • Сацыяльна-эканамічнае становішча Беларусі ў пачатку ХХ ст. Новая стадыя развіцця расійскага капіталізму. Сутнасць сталыпінскай аграрнай рэформы і яе вынікі на Беларусі. Земская рэформа ў Віленскай, Мінскай і Магілёўскай губернях, яе значэнне і вынікі.

  контрольная работа, добавлен 23.09.2012

 • Насельніцтва Беларусі ў XV ст. Суадносіны паміж рознымі саслоўям, спадчынныя правы і абавязкі. Роль феадалаў–землеўладальнікаў ў гаспадарчым жыцці. Залежнасць сялян ад феадалаў, старта права ўласнасці на зямлю. Становішча гарадоў у другой палове XV ст.

  презентация, добавлен 19.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.