Жалезны век

Каля рубяжа 2 і 1 тысячагоддзяў да н.э. у Еўропе распачалася вытворчасць жалеза. Першым еўрапейскім рэгіёнам, дзе пазнаёміліся з традыцыяй атрымання і апрацоўкі жалеза была Грэцыя і Эгейскія астравы. Асваенне вытворчасці жалеза на тэрыторыі Беларусі.

Подобные документы

 • Прадмет гісторыі Беларусі. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускай зямлі ў Х – ХІІІ стст. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага. Палітычная і эканамічная гісторыя беларуска-літоўскай дзяржавы ў ХІІІ – першай палове XVII стст. Утварэнне Рэчы Паспалітай.

  курс лекций, добавлен 23.04.2013

 • Характарыстыка ўтрымання дзяржаўнай палітыкі ў галіне вышэйшай школы БССР па стварэнні сістэмы філалагічнай адукацыі, накіраванай на падрыхтоўку высокакваліфікаваных кадраў-філолагаў для забеспячэння патрэбаў ўсёй сістэмы адукацыі і навукі Беларусі.

  автореферат, добавлен 19.08.2018

 • Перадваенны палітычны крызіс паміж буйнейшымі краінамі, пачатак Другой сусветнай вайны. Уз’яднанне Беларусі, сацыяльна-эканамічныя, палітычныя і культурныя пераўтварэнні ў заходніх абласцях БССР. Становішча у Краінах Балтыі. Утварэнне Малдаўскай ССР.

  контрольная работа, добавлен 11.11.2012

 • Вызначэнне галоўных кірункаў, зместу і асаблівасцей развіцця філалагічнай адукацыі і прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў-філолагаў у сістэме вышэйшай школы Беларусі ў 1944–1961 гг. Працэс рэфармацыйных змен у развіцці вышэйшай філалагічнай адукацыі.

  автореферат, добавлен 18.08.2018

 • Другая сусветная вайна. Аналіз міждзяржаўных і сацыяльна-класавых адносін. Віна за падрыхтоўку і развязванне вайны. Размежавання інтарэсаў сацыялістычнай і фашысцкай дзяржаў. Далучэння Вільні і Віленшчыны да Літвы. Народны сход Заходняй Беларусі.

  реферат, добавлен 16.01.2012

 • Народная (сялянская) культура і старабеларуская пісьмова-культурная традыцыя - асноўныя крыніцы адраджэння беларускай культуры ў першай палове XIX. Асвета, навука, архітэктура і жывапіс. Культурныя цэнтры Беларусі. Этапы фарміравання беларускай нацыі.

  реферат, добавлен 25.01.2011

 • Колонизационное движение в Приамурье. 26 марта 1861 г. Амурская область была объявлена открытой для заселения для лиц всех сословий, желающих переселиться за свой счет. Амурская республика была провозглашена 6 апреля 1920 года на съезде трудящихся.

  реферат, добавлен 07.03.2009

 • Основной причиной первой мировой войны была борьба за новый передел мира. Поводом к началу войны послужило убийство наследника австро-венгерского трона Франца-Фердинанда. Ослабленная Россия была не готова к войне, но не вступить в войну она не могла.

  контрольная работа, добавлен 20.01.2009

 • Літва вядома з ХI ст. Да сярэдзiны ХIII ст. літоўскія плямёны не мелi адной дзяржаўнай арганізацыі. Панаванне Мiндоўга стала першым этапам знiшчэння племяннога ладу i стварэння новай структуры ўлады i ўласнасцi ў Літве. Панавання Гедымiна (1316—1341).

  реферат, добавлен 28.03.2010

 • Асаблівасці захопу ўлады Вітаўтам у Вялікім княстве Літоўскім, пачатак яго праўлення. Аналіз знешняй палітыкі, разгром яго войскі татарамі ў бітве каля ракі Ворсклы, падпарадкаванне расейскіх зямель, перамога ў прускай вайне, вынікі валадарання князя.

  реферат, добавлен 16.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.