Жалезны век

Каля рубяжа 2 і 1 тысячагоддзяў да н.э. у Еўропе распачалася вытворчасць жалеза. Першым еўрапейскім рэгіёнам, дзе пазнаёміліся з традыцыяй атрымання і апрацоўкі жалеза была Грэцыя і Эгейскія астравы. Асваенне вытворчасці жалеза на тэрыторыі Беларусі.

Подобные документы

 • Развiццё вышэйшай i сярэдняй адукацыi у Беларусі. Перабудова сістэмы прафесійна-тэхнічнай адукацыі. Актывізацыя культурнага і літаратурнага жыцця, развіццё драматургii, музычнай культуры, манументальнага мастацтва. Поспехi беларускай навукi i тэхнiкi.

  реферат, добавлен 09.01.2011

 • Паходжанне аднаго з прыгажэйшых асветнікаў Беларусі. Разгляд творчай дзейнасці В. Цяпінскага. Характарыстыка перыяду заняткі перакладчыцкіх і выдавецкай справай. Высакародную справу і жыццёвыя цяжкасці. Асветніцкія і талерантныя погляды пісьменніка.

  реферат, добавлен 26.11.2014

 • Першабытнае грамадства Беларусі. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях. Перыяд феадальнай раздробленасці. Барацьба беларускіх княcтваў з іншаземнымі захопнікамі. Культура у ІХ – пачатку ХІІІ стст. Землі у складзе Вялікага Княства Літоўскага.

  лекция, добавлен 09.06.2011

 • XVI стагодзьдзе - асаблівы век у гісторыі Беларусі. Вывучэнне біяграфіі Мікалая Радзівіла - маладога беларускага магната, па мянушцы Чорны, які з многімі суайчыннікамі патрапіў у Нямеччыну ў разгары палемікі паміж прыхільнікамі і праціўнікамі Лютара.

  реферат, добавлен 23.03.2010

 • Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Літве i Беларусі. Знішчэнне прыватнай зямельнай уласнасці і ўвядзенне ўраўняльнага землекарыстання без эксплуатацыі чужой працы. Утварэнне беларускай нацыі, а таксама пачатак беларускага нацыянальна-вызваленчага руху.

  лекция, добавлен 30.07.2013

 • Адукацыя Беларускай ССР. Гаспадарчае і культурнае будаўніцтва. Польска-савецкая вайна ў лёсе Беларусі. Аднаўленне беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці ў гады вялікай разрухі. Пастанова аб нацыяналізацыі фабрыкаў, заводаў, прамысловых прадпрыемстваў.

  реферат, добавлен 22.09.2010

 • Сацыяльна-эканамічнае становішча заходнебеларускіх зямель. Роля і значэнне дзейнасці палітычных партый і арганізацый камуністычнага і нацыянальна-дэмакратычнага напрамку. Праблема адзінага рабочага і антыфашысцкага народнага фронту ў Заходняй Беларусі.

  реферат, добавлен 17.12.2010

 • Першабытнае грамадства, яго перыядызацыя. Насельнiцтва Беларусi у раннiм жалезным веку. Фармiраванне старажытна-рускай дзяржавы. Паходжанне хрысцiянства. Утварэння Рэчы Паспалiтай. Грамадска-палiтычны рух у Беларусi у XIX ст. БССР у пасляваенны перыяд.

  шпаргалка, добавлен 09.09.2012

 • Засяленне беларускіх зямель. Фарміраванне этнічных супольнасцей. Перыяды этнічнай гісторыі Беларусь. Усходнія славяне - асноўнае насельніцтва Беларусі. Даследаванне праблемы этнагенезу беларусаў. Гістарычны шлях славян Цэнтральнай і Паўднёвай Еўропы.

  реферат, добавлен 26.09.2012

 • Культура Беларусі, развіццё у складзе расійскай імперыі. Адмена прыгоннага права, іншыя буржуазныя рэформы. Грамадска-палітычны рух, станаўленне беларускай нацыі: заканамернасці і асаблівасці. Рэвалюцыя, Нашаніўскі перыяд беларускага нацыянальнага руху.

  реферат, добавлен 25.01.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.