Жалезны век

Каля рубяжа 2 і 1 тысячагоддзяў да н.э. у Еўропе распачалася вытворчасць жалеза. Першым еўрапейскім рэгіёнам, дзе пазнаёміліся з традыцыяй атрымання і апрацоўкі жалеза была Грэцыя і Эгейскія астравы. Асваенне вытворчасці жалеза на тэрыторыі Беларусі.

Подобные документы

 • Аграрная рэформа 1557 г. у Вялікім княстве Літоўскім ("валочная памера"), яе прычыны, сутнасць. Станаўленне Фальварачна-панчшчыннай гаспадаркі. Завяршэнне працесу запрыгоньвання сялян. Асноўныя катэгорыі сялянскага насельніцтва на Беларусі ў XIV–XVI ст.

  реферат, добавлен 27.09.2012

 • Кніжная справа, летапісанне. Адраджэнне на Беларусі. Галоўныя дасягненні культуры адраджэння. Культура ў канцы XVI-сярэдзіне XVIII ст. Праваслаўныя, каталіцкія, уніяцкія брацтвы. Рэформы адукацыі 1770-1790-х гг. Тэатр і музычнае мастацтва, мецэнацтва.

  лекция, добавлен 30.07.2013

 • Распрацоўка канцэпцыі бяз’ядзернай зоны. Дасягненне бяз’ядзернага статусу для Беларусі. Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце прыдаць канкрэтныя рысы ідэі пераўтварэння краіны ў бяз’ядзерную і нейтральную дзяржаву. Падпісання шматбаковай канвенцыі.

  реферат, добавлен 13.12.2011

 • Стварэнне Цэнтральнага i Беларускага штабоў партызанскага руху. Аперацыі "Рэйкавая вайна", "Канцэрт" у Беларусі і іх аператыўна-стратэгічнае значэнне. Параўнанне размаху дзеянняў беларускіх партызанаў з вынікамі наступальнай аперацыі Чырвонай Арміі.

  контрольная работа, добавлен 11.10.2012

 • Раскрыццё сутнасці, характару, тэндэнцый нацыянальна-культурнай палітыкі польскіх улад. Вызначэнне рэальнага становішча і перспектыў захавання культуры беларусаў і іншых нацыянальных супольнасцей, выяўленне адметнасцей іх грамадска-культурнай дзейнасці.

  автореферат, добавлен 19.08.2018

 • Адукацыя і навуковае беларусазнаўства, кніжнай і перыядычным друку. Выяўленчае мастацтва, архітэктура. Працэс фарміравання беларускай нацыі і матэрыяльнай і духоўнай культуры насельніцтва. Капіталістычнае развіццё краіны пасля адмены прыгоннага права.

  реферат, добавлен 08.10.2014

 • Осенний кризис 1917 года, была ли альтернатива Октябрю. Подготовка и осуществление Октябрьского вооруженного восстания. Второй съезд советов, его основные решения. Мероприятия новой власти по созданию государственных органов в области экономики.

  реферат, добавлен 01.03.2015

 • Вывучэнне нацыянальнага вызвольнага руху у Заходняй Беларусі. Характарыстыка палітычных партый. Канфіскацыі памешчыцкіх зямель, стварэнне рабоча-сялянскага ўрада і ўвядзенне рэальных дэмакратычных свабод. Развіцце прамысловасці і стан сельскай гаспадаркі.

  реферат, добавлен 28.05.2015

 • Грамадска-палітычная барацьба Ў 1908–1914 гг. Складванне рэвалюцыйнай сітуацыі. Тры лагеры ў ідэйна-палітычнай барацьбе. Кастрычніцкая палітычная стачка. Становішча ў рэвалюцыйным лагеры. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны. Баранавіцкая аперацыя.

  лекция, добавлен 30.07.2013

 • Жанна д'Арк в плену у бургундцев в 1430 году. Подготовка к казни Орлеанской девы. Перечень аргументов, которые гласят, что в Руане была сожжена не Жанна д'Арк. Возникновение веры в Жанну-деву как спасительницу Франции. Первое поражение Жанны, отречение.

  реферат, добавлен 24.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.