"The Littles" у контексті американської журнальної періодики ХХ століття

Вид американських літературних журналів ХХ століття, які через лімітований наклад мали назву "маленьких журналів". Специфіка журналів, редактори яких віддавали пріоритет авангардній, експериментаторській літературі, авторам-початківцям, новим стилям.

Подобные документы

 • Дослідження видів американських літературних журналів ХХ ст., які через лімітований тираж носили назву "маленьких журналів". Специфіка цих журналів, редактори яких надавали перевагу авангардній, експериментаторській літературі, авторам-початківцям.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Дослідження основних принципів роботи американських літературних "маленьких журналів". Використання журналів як платформ для літературних експериментів. Вплив ідейних настанов головних редакторів на формування змісту літературних "маленьких журналів".

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Журнальне видання як вид документа. Розподіл журналів на класи, підкласи, групи. Типологічні ознаки журнальної періодики, її функції, суспільне значення. Донцовський "Вістник" як документ свого часу. Реклама в пресі. Вітчизняний ринок популярних журналів.

  курсовая работа, добавлен 13.11.2017

 • Порівняльний аналіз вибраних наукових журналів у галузі бібліотекознавства. Основні мотиви та очікування українських спеціалістів бібліотечної справи від фахової періодики. Поліпшення якості сервісів видань для заохочення провідних авторів галузі.

  статья, добавлен 15.05.2018

 • Проведено аналітичне дослідження проблемно-тематичних аспектів географічних науково-популярних журналів, їх жанрової палітри; визначено основні закономірності подання інформації у виданнях цієї тематики. Внесок географічних журналів у розвиток ЗМІ.

  статья, добавлен 05.03.2018

 • Роль журналу як комунікаційного каналу. Аналіз індексованих в наукометричних базах даних Scopus і Web of Science бібліотечних зарубіжних журналів. Тематична спрямованість зарубіжних журналів, вплив їх розповсюдження на розвиток професійної комунікації.

  статья, добавлен 24.08.2018

 • Характеристика публіцистичного дискурсу дитячих видань кінця ХХ — початку ХХІ ст. Рівні перетину публіцистичного дискурсу чоловічих і жіночих журналів з дитячою журнальною періодикою. Вплив гендерних стереотипів на розвиток дитячих журналів в Україні.

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Охарактеризовано публіцистичний дискурс дитячих видань ХХ - поч. ХХІ ст. та окреслено рівні перетину публіцистичного дискурсу чоловічих і жіночих журналів з дитячою журнальною періодикою. Вплив гендерних стереотипів на розвиток дитячих журналів в Україні.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Засоби інформації та комунікацій у суспільстві. Аналіз тематичної спрямованості газет на Україні. Головні типологічні ознаки та функції журнальної періодики. Розподіл журналів на підкласи та групи. Суспільно-політичне значення Донцовського "Вісника".

  курсовая работа, добавлен 19.03.2017

 • Дослідження історії створення видавництва "Elsevier" та його складової частини - бази даних Scopus. Перелік наукових журналів, у яких можуть публікувати дослідження науковці галузі фізичної культури і спорту. Загальна тематична спрямованість журналів.

  статья, добавлен 09.01.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.