Людська гідність між мораллю та правом

Проаналізовано феномен людської гідності з огляду компліментарності морального та правового підходів. Виявлено дуальність феномену людської гідності, яка є підґрунтям та контентом прав людини. Виокремлено зовнішній та внутрішній аспекти феномену гідності.

Подобные документы

 • Аналіз необхідності освоєння глибинного змісту платонівського погляду на людську гідність. Визначення прагнення людини до справедливості. Особливість оволодіння знанням, доброзичливістю і прямотою. Ідеалізм Сократа у розумінні самоповаги особистості.

  статья, добавлен 12.04.2017

 • Проблема екзистенціально-антропологічного тлумачення принципів феноменологічної рефлексії. Відношення, що утворене буттям та характером людської присутності у світі. Ситуація розширення людської присутності. Морально-етична реконструкція феномену події.

  автореферат, добавлен 06.07.2014

 • Загальні уявлення про гідність, цілісність та успішність у їхньому взаємозв’язку, стосунки академічності й повноти суспільного життя. Зв'язок гідності з чесністю академічних здобутків, відкидання плагіату та інших різновидів непорядності у науці.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Здійснено спробу осмислити феномен індустріалізації людської тілесності в сучасних соціокультурних реаліях. Проаналізовано культурні смисли і коди, закладені в образах людської тілесності, які безперервно транслюються засобами масової інформації.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Висвітлення морально-феноменологічну природу права як соціального явища, що виступає цілісним гармонійним утворенням. Процес досягнення гармонійної єдності моральних надбань у праві: гуманізму, милосердя, чесності, справедливості, людської гідності.

  статья, добавлен 06.03.2019

 • Філософські погляди Кирило-Мефодіївського братства, його місце серед національно-просвітницького руху. Шевченківська філософія пробудження людської гідності, смутку-жалю знівеченого життя, сили протесту і бунтарства, його екзистенційний стан буття.

  реферат, добавлен 07.06.2010

 • Роль і місце філософсько-антропологічного осмислення феномену часу в життєдіяльності людини у сучасній філософській думці. Реальна фактичність людського існування: проблема соціального ритму, тривалості, роль часу в процесі самоконституювання особистості.

  автореферат, добавлен 26.09.2013

 • Трактування феномену безумства як відчуження людини від її людської сутності на основі дослідження філософської спадщини М. Фуко. Виявлення взаємозалежність влади, сексуальності та безумства і аналіз феномену всепроникності влади у різні сфери соціуму.

  автореферат, добавлен 12.07.2015

 • Дослідження механізмів самостановлення людини. Аналіз шляхів саморозгортання її внутрішнього світу в процесі міжособистої взаємодії. Характеристика феномену морального самоусвідомлення, в якому відображається відношення людини до обставин та діяльності.

  статья, добавлен 10.09.2013

 • Розгляд феномену інформації як поняття і наукової категорії. Набування слова, знаку та речення інформаційного наповнення у результаті поєднання ідеації як феномену людської психіки та суспільної практики, основу якої становить інформаційна комунікація.

  статья, добавлен 21.07.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.