Ще раз про перспективи індоіранських ономастичних студій (до дискусії історика й лінгвіста)

Обґрунтування фонетичних і словотвірних змін при тлумаченні згаданих назв, імен, прізвищ, термінів та понять (на індоіранському матеріалі). Наукове й ненаукове в етимології онімної лексики. Перспективи індоіранських студій у вітчизняній ономастиці.

Подобные документы

 • Словотвірно-структурний аналіз імен та прізвищ переселенців з Польщі на територію Тернопільської області. Особливості онімної та апелятивної лексики, що відображена в основах досліджуваних прізвищ. Роль різних класів цієї лексики в утворенні імен.

  автореферат, добавлен 27.02.2014

 • Характеристика сучасних термінів і спеціальної лексики доби Середньовіччя на матеріалі назв мовознавчих понять. Встановлення етимології лексем та елементів, що входять до складу мовознавчих найменувань. Розгляд структурно-граматичної будови слів.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

 • З’ясування ролі різних класів онімної та апелятивної лексики у формуванні прізвищ. Визначення складу слов’янських імен, наявних в антропоосновах. Встановлення можливих кореляцій між мотиваційною прізвищевою семантикою й етнокультурними константами.

  автореферат, добавлен 25.07.2014

 • Мовознавчий аналіз онімної й апелятивної лексики, відображеної в основах опільських прізвищ, періоду XVIII-XX ст. Розгляд семантичних і словотвірних особливостей лексики у творенні наслідуваних сімейних найменувань, що додається до особового імені.

  автореферат, добавлен 09.11.2013

 • Опис та особливості статистичної організації іменника, характеристика онімної й апелятивної лексики, яка відображена в основах прізвищевих назв. Індекс власних особових чоловічих імен та алфавітний покажчик прізвищевих назв простолюдинів і шляхти.

  автореферат, добавлен 26.09.2015

 • Становлення українських прізвищ Розточчя як частини західноукраїнського антропонімікону. Роль різних класів онімної та апелятивної лексики в творенні антропонімів. Виявлення змін в складі та структурі прізвищ жителів протягом досліджуваного періоду.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Характеристика лексико-семантичних типів прізвищ сучасної Середньої Наддніпрянщини. Визначення ролі різних груп апелятивної та онімної лексики у формуванні прізвищ. Аналіз семантики апелятивів української мови, відображеної в основах прізвищ регіону.

  автореферат, добавлен 20.10.2013

 • Дослідження християнських імен (чоловічих і жіночих), що стали джерельною базою творення уманських прізвищ. Представлення повніих християнських імен, усічених, суфіксальних та усічено-суфіксальних варіантів імен в основах аналізованих антропонімів.

  статья, добавлен 30.11.2017

 • Особливість лексико-семантичної специфіки твірних основ прізвищ Північної Донеччини. Характеристика ролі різних класів онімної та апелятивної лексики у формуванні прозвань. Аналіз дослідження значення найчастотніших лексем, наявних в антропоосновах.

  статья, добавлен 30.03.2018

 • Лексико-семантична класифікація, типи та характеристика прізвищ зазначеного регіону. Роль різних класів онімної та апелятивної лексики в їх формуванні. Семантика апелятивів української мови, відображених в основах прізвищ. Способи творення антропооснов.

  автореферат, добавлен 29.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.