Антитрагедійне в сучасному філософсько-естетичному дискурсі

Причини заміни трагедійної світонастанови на антитрагедійну в різні культурно-історичні періоди. Характерні особливості її світовідчуття й мистецтва, можливі актуальні дефініції антитрагедійного. Механізм оновлення категоріального апарату естетики.

Подобные документы

 • Аналіз екологічної естетики як вищої форми особливого типу свідомості, що відкриває нові шляхи до розуміння єдності людини і довкілля в естетичному вимірі. Аналіз філософсько-естетичних засад концепції екологічної естетики фінського філософа Ю. Сепанмаа.

  статья, добавлен 29.05.2017

 • Взаємозв'язок естетики з іншими науками. Основні категорії естетики та основні історичні етапи становлення естетики. Естетичні моделі в європейській естетичній культурі. Особливості естетики модернізму, постмодернізму, масової і елітарної культури.

  шпаргалка, добавлен 17.01.2017

 • Статус категорій естетики. Категорії "гармонія" і "міра", "прекрасне" і "потворне", "піднесене", "героїчне", "низьке", "трагічне" і "комічне", "естетичне". Розвиток та розширення категоріального апарату естетики. Процес формування поняття естетичного.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Світовідчуття і образний світ О. Кобилянської: єдність добра та краси. Проблема синтезу художньо-виражальних засобів в контексті калокагативного світовідчуття. Основні причини суперечностей в оцінках творчості письменниці в літературно-художній критиці.

  автореферат, добавлен 09.08.2014

 • Світоглядні та етнокультурні особливості естетичної думки М. Хвильового як фундатора "етноренесансної естетики" в Україні. Аналіз мистецьких ідентифікацій "нової української літератури", що складають феномен "хвильовизму" в історії української естетики.

  статья, добавлен 19.02.2016

 • Розуміння універсальних етичних засад реалізації посттрадиційної моралі в інститут правової культури. Універсалістський зміст базових цінностей в етичному контексті. Розрізнення парадигм філософсько-правового мислення в сучасному етичному дискурсі.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Визначення сутності проблеми "художні форми" в філософсько-естетичному осмисленні театрального мистецтва та розкриття основних тенденцій еволюції театрального мистецтва у найбільш виявлених художніх формах і з’ясування причин їх поліваріантності.

  автореферат, добавлен 04.03.2014

 • Новий некласичний етап суспільної історії та його вплив на природничі науки. Зміни у розвитку естетичних уявлень взагалі та в змісті категоріального її апарату зокрема. Естетика і мистецтвознавство, проблема творчості для теоретичних інтересів естетики.

  статья, добавлен 18.01.2015

 • Світоглядні та етнокультурні особливості естетичної думки М. Хвильового як фундатора "етноренесансної естетики" в Україні. Низка мистецьких ідентифікацій "нової української літератури", запропонованих теоретиком ВАПЛІТЕ під час літературних дискусій.

  статья, добавлен 02.12.2018

 • Поняття естетики як науки про становлення чуттєвої культури людини. Особливості естетики Середньовіччя. Характеристика естетичної концепції Августина Блаженного. Символ, ідеал та канон в середньовічній естетиці. Специфіка мистецтва Середньовіччя.

  реферат, добавлен 07.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.