Іван Курас: життєвий шлях, суспільно-політична і наукова діяльність

Дослідження постаті Івана Федоровича Кураса – визнаного науковця-дослідника, організатора науки, відомого політика, особистості, що власними заслугами завоювала високий авторитет і повагу своїх сучасників. Зростання загального престижу вітчизняної науки.

Подобные документы

 • Життєвий шлях, наукова, педагогічна та просвітницька діяльність доктора історичних наук, професора В.Д. Отамановського. Методологічні принципи та напрямки наукової діяльності вченого, умови формування його наукового світогляду як дослідника й особистості.

  автореферат, добавлен 18.10.2013

 • Основні чинники формування О. Кандиби-Ольжича як особистості, науковця і громадсько-політичного діяча. Процес становлення і формування його суспільно-політичних поглядів, еволюція науково-ідеологічних засад діяча. Публіцистична спадщина дослідника.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Біографія неоднозначної постаті на тлі української історії: представника купецької гільдії, революціонера, науковця Л.П. Симиренка. Аналіз ключових моментів життя науковця. Фактори, що впливали на становлення та життєвий шлях особистості Симиренка.

  статья, добавлен 23.12.2016

 • Дослідження фізіології травлення І.П. Павловим. Біографія та наукова діяльність відомого фізіолога. Встановлення факту нервової регуляції діяльності шлункових залоз. Експеримент із уявною годівлею собаки: виділення шлункового соку при уявній годівлі.

  реферат, добавлен 18.03.2010

 • Формування та розвиток В.Я. Шульгіна як особистості й науковця, його педагогічна діяльність та науковий доробок. Суспільно-політичні погляди історика. Процес формування газети "Киевлянин", її місце в суспільно-політичному житті України в 1864-1878 рр.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Історико-науковий аналіз діяльності академіка, доктора зоології і медицини М.Ф. Кащенка як вченого, педагога, організатора науки. Напрямки наукової спадщини вченого, встановлення її місця і ролі для розвитку вітчизняної науки в контексті світової науки.

  автореферат, добавлен 22.07.2014

 • Життєвий шлях та наукова діяльність М. Слабченка. Зростання наукового і суспільного інтересу до постаті вченого, до його науково-організаційної та громадської діяльності, до наукових праць, у яких розкриваються державотворчі начала українського народу.

  статья, добавлен 05.12.2018

 • Життєвий шлях, наукова та громадська діяльність видатного вченого та суспільного діяча А.С. Синявського. Аналіз праць вченого з історії, археології, педагогіки, географії. Роль і місце вченого в розвитку національно-визвольного руху і української науки.

  автореферат, добавлен 11.11.2013

 • Дослідження діяльності В. Старосольського – відомого громадського діяча, адвоката та науковця. Формування та еволюція його світогляду, роль у консолідації українських політичних сил Галичини, ставлення до проблеми українсько-польського порозуміння.

  автореферат, добавлен 14.07.2015

 • Основні біографічні відомості з життя В.Ф. Януковича. Освіта та наукова діяльність В.Ф. Януковича. Початок політичної кар’єри та становлення Віктора Януковича як регіонального лідера. Діяльність В. Януковича в уряді, опозиції та на посту президента.

  контрольная работа, добавлен 01.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.