Імперативи людської життєдіяльності у техногенній цивілізації

Гіпотетичні імперативи людської життєдіяльності як сукупність світоглядно-регулятивних принципів суспільного розвитку в умовах сучасної техногенної цивілізації. Виокремлення світоглядних детермінант оптимізації функціонування економічної та наукової сфер.

Подобные документы

 • Дослідження культурно-історичних джерел і соціальних ознак антропологічної кризи сучасної техногенної цивілізації. Аналіз негативних аспектів розвитку суспільства як глобальної соціокультурної системи. Необхідність формування нового типу світогляду.

  автореферат, добавлен 24.07.2014

 • Характеристика поняття інтерпретації та встановлення способів її експлікації. Аналіз особливостей процесу інтерпретації в умовах життєвого світу людини доби техногенної цивілізації. Дослідження зв’язку інтерпретації із властивостями людської свідомості.

  автореферат, добавлен 25.04.2014

 • Розгляд міфу у якості іманентної онтологічної сутності людини як істоти. Духовно-світоглядні, буттєві, сутнісні основи людської життєдіяльності. Місце і роль міфу в історичному та культурному процесі. Трансформація соціокультурних цінностей цивілізації.

  статья, добавлен 07.10.2018

 • Філософія як теоретичний світогляд, видатне надбання людської цивілізації та культури. Характеристика основних функцій філософії. Сенсуалізм і раціоналізм як альтернативні засади пізнавального процесу. Суперечності і особливості сучасної цивілізації.

  реферат, добавлен 10.11.2015

 • Знайомство з теоретично-концептуальними аспектами сучасної філософії управління у контексті трансформаційних процесів соціальної реальності. Розгляд особливостей формуванні наукової рефлексії феномена управління та філософської управлінської парадигми.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Духовне життя суспільства як елемент його життєдіяльності. Структура елементів духовного життя, її зміст та форми розвитку. Основні суб’єкти духовної культури. Цивілізації як макроіндивіди історії, їх монадологічне розуміння. Наука як феномен культури.

  контрольная работа, добавлен 23.04.2010

 • Аналіз космічно-інопланетних перспектив майбутнього людства і подальшого пізнання Всесвіту та науково-технічного розвитку в епоху сучасного інформаційно-високотехнологічного прогресу. Особливість позитивного духовно-морального розвитку цивілізації.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Аналіз витоків формування сучасної есхатологічної свідомості як фактора, що впливає на визначення історичної перспективи людської цивілізації. Рух від несвідомих архетипічних підвалин до фіксації есхатологічних ідей у сучасної суспільної свідомості.

  автореферат, добавлен 20.10.2013

 • Поняття та історичні моделі культури. Уявлення про цивілізацію та її основні типи. Передумови і прояви сучасної культурної кризи. Особливості та основні кризи сучасної цивілізації. Шляхи подолання кризових явищ у сучасній культурі та цивілізації.

  курсовая работа, добавлен 21.07.2010

 • Сучасна освіта як інститут утвердження, збереження та виховання гуманістичних цінностей. Аналіз поняття "освітній гуманізм". Роль гуманізму та антигуманізму в системі ціннісних детермінант сучасної освіти. Імперативи гуманістичної глобальної ідеології.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.