Вплив меценатства на розвиток середньовічної культури

Аналіз причинно-наслідкових зв’язків між історико-культурними особливостями розвитку окремих регіонів середньовічної культури і станом меценатства. Внесок меценатів у розвиток культури. Дослідження спонукальних мотивів покровителів мистецтва того часу.

Подобные документы

 • Характеристика та сутність розвитку культури на початку середньовіччя. Особливості філософії, культури, архітектури того часу. Героїчний епос як розповіді про героїв, присвячені вождям і королям раннього середньовіччя. Розвиток міської культури.

  реферат, добавлен 11.05.2011

 • Сутність та роль культури, аналіз основних наукових концепцій культурного розвитку України. Особливості історії стародавньої, середньовічної та ренесансної вітчизняної культури, в тому числі художньої. Виникнення та етапи розвитку первісної культури.

  учебное пособие, добавлен 26.09.2017

 • Опис творчих досягнень видатних українських вчених другої половини XIX-початку XX століття. Розвиток літератури, художнього мистецтва і становлення професійного театру в Україні XIX-XX століть. Вплив діяльності меценатів на розвиток української культури.

  реферат, добавлен 07.10.2019

 • Дослідження генезису і розвитку благодійності в стародавніх культурах. Зародження й оформлення складових інституту меценатства під впливом економічних і соціально-політичних умов. Аналіз внеску протомеценатів у розвиток стародавніх культур й писемність.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Розвиток форм художнього вираження в Середні віки. Історія західноєвропейської середньовічної культури, характеристика етапів її становлення. Опис та специфіка романського та готичного стилів. Сутність героїчного епосу як жанру середньовічної літератури.

  реферат, добавлен 01.04.2015

 • Дослідження форм та етапів розвитку масової та елітарної культури. Вплив зразків культури на суспільний розвиток країни з урахуванням особливостей економічного середовища. Використання та іронічне переосмислення образів масової культури у поп-арті.

  статья, добавлен 03.05.2019

 • Особливості культури праслов'ян та Київської Русі. Культурні процеси напередодні і в добу козаччини. Вплив української культури на розвиток культурних процесів Росії. Розвиток музичного мистецтва, становлення української професійної художньої школи.

  учебное пособие, добавлен 24.09.2015

 • Розвиток історії культури України. Походження українського народу. Вплив культури Київської Русі на життя Литовського князівства. Культурологічна та просвітницька діяльність Івана Мазепи. Вплив української культури на розвиток культурних процесів Росії.

  учебное пособие, добавлен 21.11.2013

 • Розкриття ролі та значення мистецтва балетмейстера-постановника як рушійної сили розвитку світової хореографічної культури. Вплив мистецтва балетмейстера-постановника на розвиток хореографічної культури та танцювальні форми і виразові засоби балету.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Поняття культури, її походження та розвиток, а також теорії циклічного та стадіального розвитку. Розвиток української та культури Київської Русі у загальносвітовому і європейському контексті. Загальні характеристики та особливості архаїчної культури.

  дипломная работа, добавлен 11.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.