Жанри мистецтва

Поняття мистецтва як однієї з форм суспільної свідомості, складова частина духовної культури людства, специфічний рід практично-духовного освоєння світу. Головні особливості живопису, архітектури, скульптури та декоративно-прикладного мистецтва.

Подобные документы

 • Опис пам'ятників культури етрусків, вплив грецького мистецтва на розвиток етруської культури. Реконструкція храму етрусків, особливості їх архітектури. Характеристика етруських гробниць, становлення та розвиток мистецтва скульптури, специфіка живопису.

  реферат, добавлен 03.11.2016

 • Ознайомлення з процесом домінування християнської теології у свідомості. Характеристика сутності мистецтва, як вираження духовного буття світу й людини. Вивчення архітектури і мистецтва Візантії. Аналіз літургії та карнавалу романської культури.

  реферат, добавлен 26.02.2015

 • Розвиток мистецтва як елемента духовної культури. Види мистецтва: образотворче мистецтво, музика, синтетичні, технічні, декоративно-ужиткове мистецтво, церковне (релігійне мистецтво). Мистецтво епохи палеоліту, мезоліту, неоліту, бронзи та заліза.

  реферат, добавлен 20.08.2013

 • Історія становлення особливостей японської культури, етапи розвитку мистецтва в Японії, особливості скульптури, архітектури та образотворчого мистецтва японців. Особливості традицій японської літератури, вплив релігії на особливості культури держави.

  курсовая работа, добавлен 25.06.2014

 • Висвітлення стану різних жанрів народного декоративно-прикладного мистецтва Хмельницької області в контексті виставкової діяльності в період 2007-2017 рр. Особливості творчості народних умільців та членів Національної спілки майстрів народного мистецтва.

  статья, добавлен 07.04.2018

 • Десятинна церква, Софіївський собор в Києві та Києвсько-Печерська Лавра як зразки архітектури часів Київської Русі. Історія образотворчого мистецтва та його основні жанри. Історія іконопису, декоративно-прикладного мистецтва та музики в Київській Русі.

  реферат, добавлен 22.05.2016

 • Розвиток освіти в Київській Русі. Прийняття християнства та його вплив на розвиток культури. Характеристика появи писемної літератури та образотворчого мистецтва. Головні особливості формування архітектури. Дослідження декоративно-ужиткового живопису.

  лекция, добавлен 22.04.2018

 • Аналіз головних творів декоративно-прикладного мистецтва Сіверщини, особливості художньої вишивки, техніки її виконання та стилю. Орнаментація рушника в Україні, характеристика та розповсюдження кролевецького тканного рушника. Опис кілкових рушників.

  статья, добавлен 20.11.2018

 • Місце і роль фольклору та декоративно-прикладного мистецтва у процесі відродження і розвитку культури етноменшин протягом 1990-2000- х років. Передумови для розвитку новітніх форм етнічної творчості, розширення спектра культурної спадщини України.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Міф як феномен культури. Обставини появи і трансформації легенди про Вавилонську вежу. Вавилонська вежа як один із поширених сюжетів у творах образотворчого та декоративно-вжиткового мистецтва від її зображення у вигляді мініатюри до християнських ікон.

  статья, добавлен 10.05.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.