Способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу

Встановлення причин виникнення і видів надзвичайних ситуацій. Характеристика заходів і засобів захисту населення. Розгляд основних вражаючих факторів і видів ураження, медичних засобів індивідуального захисту. Організація евакуації населення у мирний час.

Подобные документы

 • Принципи та способи захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях. Організація ведення аварійно-рятувальних робіт в осередках ураження. Колективні та індивідуальні засоби захисту населення, його медичний захист, евакуація із осередків ураження.

  реферат, добавлен 23.11.2012

 • Огляд заходів захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях. Організація інформування мешканців, що опинилися в районі небезпеки. Поняття радіаційного, радіоактивного та хімічного захисту населення. Використання сховищ і порядок евакуації.

  контрольная работа, добавлен 15.12.2013

 • Методи оповіщення про загрозу чи виникнення надзвичайної ситуації. Вимоги, які пред'являються до структури інформації з питань цивільного захисту. Порядок прийняття рішення про проведення евакуації та забезпечення епідемічного благополуччя населення.

  презентация, добавлен 10.10.2015

 • Анатомо-фізіологічні механізми безпеки і захисту людини від впливів негативно діючих факторів. Надзвичайні ситуацій мирного та воєнного часів, їх класифікація. Засоби колективного та індивідуального захисту населення. Перша медична допомога потерпілим.

  учебное пособие, добавлен 26.08.2013

 • Характеристика основних способів захисту населення і територій як комплексу дій, спрямованих на попередження негативного впливу наслідків надзвичайних ситуацій. Оцінка правил поведінки при загрозі скоєння терористичного акту. Заходи з евакуації людей.

  контрольная работа, добавлен 03.11.2011

 • Вдосконалення технічного регулювання заходів щодо евакуації населення, надання допомоги органам влади у виконанні обов’язків по захисту населення. Стан технічного регулювання заходів щодо евакуації населення в Україні та міжнародний досвід у цій сфері.

  статья, добавлен 28.02.2017

 • Захист населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу - головне завдання цивільної оборони. Надзвичайні ситуації воєнного характеру. Захисні споруди укриття населення, їх характеристика та різновиди. Правила перебування у захисній споруді.

  доклад, добавлен 08.12.2010

 • Правові засади захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Правила поведінки і дії населення в умовах техногенних небезпек. Види, наслідки аварій і характер їх впливу на навколишнє середовище. Сучасна концепція радіозахисного харчування.

  контрольная работа, добавлен 30.05.2014

 • Ознайомлення з основними видами природних, техногенних та суспільних надзвичайних ситуацій. Раціональна поведінка та методи захисту від небезпечних факторів на виробництві і у побуті. Забезпечення безпеки персоналу та населення в надзвичайних ситуаціях.

  методичка, добавлен 26.09.2017

 • Забезпечення захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. Загальні аспекти теорії забезпечення національної безпеки. Розкриття основних напрямків і засобів дepжавнoгo управління у сфері цивiльнoгo захисту в Україні.

  статья, добавлен 31.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.