Соціальна мімікрія як адаптивний спосіб життєдіяльності

З’ясування специфіки соціальної мімікрії через установлення її ґенези та розкриття соціологічного змісту як універсального соціального феномена. Аналіз призначення соціальної мімікрії в суспільному житті. Вивчення соціальної технології мімікріювання.

Подобные документы

 • Специфіка соціологічного вивчення соціальної стратифікації. Класичні теорії стратифікації. Характеристика соціальної мобільності. Аналіз соціальної стратифікації суспільства. Тенденції розвитку та трансформації соціальної структури сучасного суспільства.

  курсовая работа, добавлен 21.03.2010

 • Аналіз проблеми взаємозв’язку культури та соціальної ідентичності. Досягнення феноменології Е. Гуссерля, феноменологічної соціології А. Шютца, "розуміючої соціології" М. Вебера. Вивчення проблематики культури як чинника формування соціальної ідентичності.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Аналіз досвіду європейської соціальної роботи. Дослідження проблем соціального захисту національної меншини ромів в умовах сучасного суспільства. Визначення специфіки їх соціального обслуговування через нову форму соціальної роботи - посередництво.

  статья, добавлен 14.05.2018

 • Розгляд ефективних технологій формування соціальної толерантності в Україні. Аналіз підходів до розуміння сутності толерантності як соціального феномена. Відстеження тенденції у формуванні соціальної толерантності в студентської молоді України.

  статья, добавлен 20.11.2018

 • Розкриття сутності і специфічних особливостей соціальної пам'яті. Елементарна схема смислової комунікаційної діяльності. Структура соціальної пам'яті суспільства і суперечності соціального пізнання. Порівняльний аналіз різних видів людської пам'яті.

  курсовая работа, добавлен 16.01.2015

 • З’ясовано теоретичні засади розуміння феномена соціальної допомоги. Визначено вплив соціології на розвиток теоретичних засад дослідження соціальної допомоги в гуманітарних науках. З’ясовано відмінність категорій "соціальна допомога" та "соціальна робота".

  статья, добавлен 20.11.2018

 • Визначення сутнісних рис та ознак соціальної толерантності. Класифікація технологій формування соціальної толерантності та розробка рекомендацій щодо впровадження найбільш дієвих технологій. Формування соціальної толерантності в студентської молоді.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Вивчення соціальної енергії, що продукується соціокультурним середовищем та виявляється як воля соціального суб’єкта. Головні сутнісні характеристики соціальної енергії природи, яка нерозривно пов’язана із атрибутивними вимірами соціальної реальності.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Соціальна педагогіка як галузь педагогіки, яка досліджує соціальне виховання в контексті соціалізації. Основні шляхи розвитку соціальної педагогіки і соціальної роботи. Питання необхідності розмежування соціально-педагогічної та соціальної роботи.

  статья, добавлен 10.10.2013

 • Теоретико-методологічні засади соціологічного дослідження шоу як соціокомунікативного феномена та шоу-технологій як форми соціальної комунікації. Особливості функціонування шоу-технологій у сучасному українському суспільстві та шляхи їх оптимізації.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.