Л. Українка - вічна

Характеристика патріотизму поетеси, любові до рідного краю, занепокоєності жіночою долею, боротьби за свободу народу, лірики кохання і безмежної жаги до життя. Визначення культу героїв і героїзму у творчості Л. Українки. Огляд драми-феєрії "Лісова пісня".

Подобные документы

 • Аналіз методологічних особливостей праць М. Зерова про життя і творчість Лесі Українки в контексті розвитку української періодики 20-х років ХХ століття. Погляди М. Зерова на творчість Лесі Українки, його ставлення до культурної спадщини поетеси.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Світогляд Лесі Українки. Розгляд проблеми рушійних сил суспільного розвитку, ролі народних мас та особи в історії, класової боротьби, соціальної революції, загальних закономірностей історичного прогресу в публіцистичних і поетичних творах Л. Українки.

  реферат, добавлен 26.10.2015

 • Міфопоетика "Лісової пісні" Л. Українки. Оцінні назви осіб у "Лісовій пісні" Л. Українки: естетичний аспект. Поетична і прозова творчість. Значення творчого доробку авторки. Метамова поезії в темі пробудження душі в "Лісовій пісні" (філософський аспект).

  курсовая работа, добавлен 17.11.2012

 • Дослідження творчості Педро Кальдерона де ла Барка як вершини літературного бароко. Визначення жанрових рис філософсько-релігійної драми у творі "Життя є сон". Особливості композиційно-сюжетної будови драми. Аналіз сюжетно-тематичних ліній твору.

  курсовая работа, добавлен 22.11.2017

 • Вивчення питань рецепції творчості Лесі Українки неокласиками, типологічні паралелі творчості зазначених митців. Літературознавча спадщина неокласиків. Проведення комплексного дослідження національної традиції, літературного канону, поколіннєвого досвіду.

  статья, добавлен 05.12.2018

 • Огляд життя та літературної діяльності Ліни Костенко. Характеристика історичного роману у віршах "Маруся Чурай". Етико-гуманістичний зміст інтимної лірики Ліни Костенко. Модерний характер художньої свідомості поетеси як виклик ідеям тоталітаризму.

  реферат, добавлен 10.10.2009

 • Аналіз проблематики любовних мотивів у творчості О. Теліги, зокрема в епістолярії письменниці. Трактування О. Телігою поняття любові та кохання, їхній вплив на життя і творчість письменниці. Дослідження сутнісних рис поняття дружби в рецепції О. Теліги.

  статья, добавлен 06.09.2017

 • Романтичні захоплення в житті українського поета, художника, громадського діяча Т. Шевченка. Фрагменти інтимної лірики, що засвідчують про глибокі психологічні переживання автора через драматичне кохання. Поетична спадщина Кобзаря на теми кохання.

  статья, добавлен 18.07.2018

 • Осмислення змісту людського життя та людських взаємин у ліриці Людмили Кудрявської. Роль зорових, слухових, архетипних, символічних образів у відтворенні різних пір року, доби та різних станів природи у ліриці письменниці. Огляд творчості поетеси.

  статья, добавлен 22.04.2018

 • Аналіз релігійно-історіо-філософських поглядів Лесі Українки періоду написання драматичної поеми "На руїнах". Розкриття ідеї духовного занепаду народу як причини його національного і соціального занепаду. Способи подолання історичної кризи народу.

  статья, добавлен 04.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.