Л. Українка - вічна

Характеристика патріотизму поетеси, любові до рідного краю, занепокоєності жіночою долею, боротьби за свободу народу, лірики кохання і безмежної жаги до життя. Визначення культу героїв і героїзму у творчості Л. Українки. Огляд драми-феєрії "Лісова пісня".

Подобные документы

 • Аналізується художня аберація як чинник поетики Лесі Українки в контексті її модерних шукань. Запропоновано конкретні приклади семіотичних помилок у локальному тексті Лесі Українки. Доведено важливу сюжетотворчу роль гамартії в драматургії письменниці.

  статья, добавлен 19.07.2018

 • Короткі відомості про життєвий та творчий шлях Лесі Українки - видатної української письменниці та культурної діячки. Фактори, які впливали на формування таланту Лесі Українки. Діяльність письменниці у гуртку київської літературної молоді "Плеяда".

  презентация, добавлен 20.12.2012

 • Сучасна рецепція Лесі Українки: між неоромантизмом і модернізмом. "Лісова пісня" як неоромантична модель світу. Суверенна особистість як неоромантичний ідеал людини. Міфологія "пізнього літа". Людина і природа в системі міфопоетичного світосприйняття.

  автореферат, добавлен 27.08.2015

 • Розкриття сутності кохання в періоди античності, Середньовіччя та в добу Романтизму в повісті М. Костомарова "Кудеяр". Висвітлення характеру героїв та їх відносин. Мотив кохання як точка відліку життя героя та внутрішньої еволюції його характеру.

  статья, добавлен 27.10.2016

 • Тяглість традиції жіночого письменства в Україні. Репрезентація жінки, вираження модерністської орієнтації на суб’єктивність у творчості Лесі Українки. Використання інверсії узвичаєних гендерних ролей, розміщення жінки в осердя драматичного конфлікту.

  статья, добавлен 25.02.2016

 • Проблема щастя і кохання в хаотичному, позбавленому сенсу світі у драмі Ж. Ануя "Медея". Аналіз особливостей образної системи у творі. Характеристика головних героїв, аналіз вчинків, які роблять їх справжніми людьми. Місце драми в літературній спадщині.

  статья, добавлен 26.03.2016

 • Розгляд питань нового підходу до драматургічної спадщини Лесі Українки. Причини звернення поетеси до християнських елементів (мотивів, сюжетів, образів), прагнення розкриття суті морально-ціннісних категорій і реалізації авторської концепції проблеми.

  автореферат, добавлен 10.01.2014

 • Художній світ творчості Ліни Василівни Костенко. Огляд творчого шляху, виняткове місце в українській літературі останніх чотирьох десятиліть. Аналіз етико-гуманістичного змісту інтимної лірики поетеси. Особливості побудови віршів та аналіз деяких поезій.

  курсовая работа, добавлен 12.09.2012

 • Дослідження в’язничної лірики М. Руденка, що стала відображенням життя українського народу в 70-80-х рр. ХХ ст. Розкриття громадянської позиції творчої особистості в тоталітарну добу. Визначення творчості М. Руденка цінним літературним надбанням.

  статья, добавлен 29.10.2016

 • Особливості функціонування символіки та кольористики в творах Л. Українки та О. Теліги. Дослідження смислових параметрів універсаму ліричного твору "Лісової пісні". Метафоричні характеристики та філософія художніх образів героїв творів укранських поетес.

  статья, добавлен 08.04.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.