Роль соціологічного дослідження у житті суспільства

Аналіз та вивчення значення соціології у пізнанні та розвитку суспільства. Сутність структури та функцій соціології як науки. Характеристика суспільства в дослідженні соціології. Роль, місце та характер впливу соціологічної науки на життя суспільства.

Подобные документы

 • Виникнення та розвиток соціології як науки. Загальна характеристика структури соціологічного знання. Особливості соціальної сфери життєдіяльності суспільства та сутність політики держави у цій галузі. Основні соціологічні теорії дослідження особистості.

  контрольная работа, добавлен 20.07.2011

 • Огляд стадій історії становлення соціологічної думки. Характеристика новаторських вимог Конта до соціології. Сутність та функціонування суспільства в теорії соціології марксизму. Аналіз концепції еволюційного розвитку суспільства. Ідея ієрархії потреб.

  реферат, добавлен 24.03.2013

 • Поняття та головний зміст соціології як науки, її предмет та функції. Структура та соціальна стратифікація суспільства, значення в ньому культури та науки. Напрямки вивчення сучасної соціології: сім’ї та гендеру, релігії. Техніка проведення досліджень.

  учебное пособие, добавлен 24.09.2013

 • Розгляд етапів життя і діяльності О. Конта. Вивчення особливостей закону трьох стадій. Аналіз вчення О. Конта про предмет соціології та основні методи дослідження суспільства. Характеристика його вкладу в розвиток соціології як самостійної науки.

  реферат, добавлен 19.10.2014

 • Природа, функції і структура культури. Соціальні цінності та норми як продукт соціальної взаємодії людей і їхніх груп. Відношення соціології культури і соціології науки, освіти та моралі. Соціальна культура та її роль у житті і розвитку суспільства.

  лекция, добавлен 22.07.2017

 • Предмет і об’єкт дослідження та особливості соціології як науки, історія її виникнення. Основні функції, закони і категорії соціології, структура соціологічної науки. Місце та роль соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими науками.

  лекция, добавлен 06.09.2017

 • Функції соціології та їх характеристика. Взаємовідносини соціології та інших суспільних наук. О. Конт та Г. Спенсер - основоположники соціології. Соціальна динаміка О. Конта як позитивна теорія суспільного розвитку. Структуру суспільства за Г. Спенсером.

  реферат, добавлен 22.07.2017

 • Предмет, закони і категорії соціології. Ідеї середньовічного вільнодумства. Зародження і розвиток соціологічної думки в Україні. Соціальна стратифікація радянського суспільства. Особистість у системі соціальних зв'язків. Типологія видів політики.

  курс лекций, добавлен 23.01.2014

 • Структура і функції соціології. Об'єкти соціології та елементи соціологічного знання. Соціальна структура суспільства, її типи та елементи, напрямки розвитку. Вплив соціальної структури суспільства на особливості його історичного та політичного розвитку.

  реферат, добавлен 25.05.2016

 • Сучасне тлумачення предмета соціології. Уміння мислити соціально – ознаки зрілості громадян і суспільства. Предмет та об’єкт соціологічної науки, її закони і категорії. Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими науками.

  реферат, добавлен 07.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.