Особливості експресії ядерних і toll-подібних рецепторів та їх функціональних зв’язків у пухлинних клітинах різного походження

Проведення оцінки експресії генів NRS у пухлинних клітинних лініях різного походження і у первинних культурах менінгіом. Вивчення впливу синтетичного глюкокортикоїду дексаметазону на проліферативну та метаболічну активність культур пухлинних клітин.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.