Особливості сприйняття творчості М.В. Гоголя в Ірані

Дослідження рецепції іранської культури у літературній творчості М.В. Гоголя. Огляд ідеологічної спадщини письменника. Відтворення суспільно-політичної ситуації ХХ ст., в перекладах іранських текстів. Форми творчої та національної адаптація творів.

Подобные документы

 • Особливості англомовної рецепції творчості Моема. Специфіка сприйняття творів в українському та російському культурному дискурсі з урахуванням особливостей суспільно-історичного процесу. Вплив творчої спадщини автора на українську літературу ХХ століття.

  автореферат, добавлен 25.08.2014

 • Узагальнення поглядів І. Франка на творчість М. Гоголя, їх викладення в літературно-критичних статтях та листах письменника. Оцінка діяльності Франка-перекладача щодо популяризації художньої спадщини Гоголя в Галичині. Значення творів Гоголя для культури.

  статья, добавлен 14.10.2016

 • Своєрідність духовного складу великого російсько-українського письменника. Пластично-споглядальне відношення до дійсності в світосприйнятті М.В. Гоголя. Образ "життя" як метафізичної реальності. Головні напрями становлення М.В. Гоголя як письменника.

  статья, добавлен 06.09.2013

 • Рівень вивчення проблеми у вітчизняній, зарубіжній компаративістиці. Основні принципи творчої рецепції Ґете в перекладах його творів на російську мову. Характеристика специфіки сприйняття спадщини письменника в літературній критиці російських символістів.

  автореферат, добавлен 28.09.2015

 • Дитинство майбутнього письменника. Короткий біографічний нарис життя та творчості українського письменника М.В. Гоголя. Аналіз психологічної глибини та естетичної неповторності гоголівських творів. Характеристика гуманістичного пафосу письменника.

  доклад, добавлен 12.02.2011

 • Основні світоглядні лінії протиріч між В. Розановим і М. Гоголем. Систематизація розановських характеристик й оцінок конкретних гоголівських художніх творів і образів. Основні етапи еволюції розановського ставлення до особистості й творчості М. Гоголя.

  автореферат, добавлен 27.04.2014

 • Феномен часового простору та специфічні риси його втілення в творчості М.В. Гоголя. Особливості художнього прикордонного простору на матеріалі збірок "Вечори на хуторі поблизу Диканьки", "Миргород" та повістей петербурзького циклу Гоголя.

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Біографічні відомості з життя видатного російського письменника, драматурга та публіциста М.В. Гоголя. Етапи творчості письменника та її вплив на культурний розвиток тогочасного суспільства. Перелік та характеристика найбільш знакових творів письменника.

  презентация, добавлен 05.10.2016

 • Проблеми відносин особистості й суспільства, людського буття, моральності, віри в творчості Гоголя. Становлення національної ідеї в епоху романтизму в українській філософії. Еволюція філософсько-світоглядних поглядів Гоголя та їх відображення у творах.

  статья, добавлен 15.08.2013

 • Процес дослідження особливостей англомовної рецепції творчості В.С. Моема. Основні відповідності та відмінності у літературознавчому осмисленні творчості. Специфіка сприйняття творчості В.С. Моема в українському та російському культурному дискурсі.

  автореферат, добавлен 14.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.