Етика підприємництва

Аналіз етичних принципів та культури підприємницької діяльності. Психологія підприємницького ризику. Соціальна відповідальність бізнесу. Культура управлінської діяльності - сукупність прогресивних гуманістичних матеріально-духовних досягнень в управлінні.

Подобные документы

 • Аналіз загальнокультурних та етичних стандартів (норм) розвитку та впровадження інноваційної культури особистості. Наслідки порушення етичних норм, що підточує цінність інновацій. Виховання етики інноваційної діяльності та значення освіти в цьому питанні.

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Процес поєднання етики і теорії бізнесу. Функціональна необхідність існування етичних правил в бізнесі. Історія розвитку ділових стандартів російських та американських підприємців. Ідея вироблення єдиного кодексу етичних принципів для бізнесменів.

  реферат, добавлен 17.12.2010

 • Визначення сутності ділової етики, її розгляд як частини міжнародного бізнесу. Аналіз факту впливу етики на сучасну економічну діяльність. Дослідження головних етичних проблем у розвитку бізнесу в умовах глобалізації, пошук можливих шляхів їх вирішення.

  статья, добавлен 24.12.2017

 • Професійна культура бізнесової діяльності. Положення етики ділового спілкування підприємця. Невербальні засоби спілкування. Дотримання етикету підприємця: привітання, рукостискання, представлення, поведінка за столом, тактика переговорного процесу.

  курсовая работа, добавлен 09.12.2010

 • Поняття, сутність та зміст педагогічної етики як складової професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Характеристика професійної діяльності вчителя фізичної культури, специфіка її етичних аспектів. Особливості педагогічної моралі.

  статья, добавлен 08.01.2019

 • Предмет і завдання курсу з етики і психології ділового спілкування. Взаємодія та взаєморозуміння. Спільна діяльність і вплив на неї етичних норм і правил. Правила поведінки службовців. Вербальні засоби спілкування, мовленнєвий етикет. Бесіда по телефону.

  контрольная работа, добавлен 16.10.2013

 • Особливості прояву професійної етики як одного зі складників організаційної культури підприємств туристичної галузі. Авторське визначення професійної етики з погляду сталого туризму. Рекомендації щодо імплементації етичного підходу в діяльності компаній.

  статья, добавлен 26.02.2016

 • Сутність етикету як сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні прояви людських стосунків. Характеристика основних сфер и проявів ділового етикету. Особливості головних принципів: ввічливість, тактовність, взаємоповага, гідність, порядність.

  курсовая работа, добавлен 28.11.2013

 • Система професійної освіти і моральне виховання працівників органів внутрішніх справ. Етика попереднього слідства. Оцінка допустимості конкретних прийомів розслідування крізь призму моральних принципів. Судова етика. Моральна відповідальність голови суду.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Сутність і значення етики ділової культури в системі корпоративної культури. Становлення і розвиток етики ділової культури в Україні в контексті забезпечення національної конкурентоспроможності в умовах глобалізації. Домінуючий колективізм компанії.

  курсовая работа, добавлен 27.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.