О. Генрі (Уїльям Сідні Портер) – життя і творчість

Короткі біографічні відомості з життя американського письменника О. Генрі. Початок творчого шляху поета, характеристика та відмінні риси циклів написання новел письменника. Опис обставин життя О.Генрі, що вплинули на процес формування його творчого стилю.

Подобные документы

 • Життя і творчість Генрі Філдінга. Особливості його художнього методу: показування не цікавих пригод персонажів, а людських характерів у їхньому розвитку та зв’язку із соціальним середовищем. Вплив Філдінга на світовий літературний процес.

  реферат, добавлен 22.03.2012

 • Поетичний переказ індіанських міфів у поемі Г. Лонгфелло "Пісня про Гайавату". Життєвий і творчий шлях майстра американської новели О. Генрі. Аналіз новел "Дари волхвів", "Вождь червоношкірих", "Серце Заходу". Особливості творчого методу Т. Драйзера.

  реферат, добавлен 13.07.2017

 • Розгляд культурно-географічної площини американської провінції в контексті новелістичної топографії О. Генрі. Взаємопроникність культурних пластів американського міста, провінції та Далекого Заходу, їх значення для формування американського характеру.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Біографічні відомості з життя видатного російського письменника, драматурга та публіциста М.В. Гоголя. Етапи творчості письменника та її вплив на культурний розвиток тогочасного суспільства. Перелік та характеристика найбільш знакових творів письменника.

  презентация, добавлен 05.10.2016

 • Лінгвостилістичні засоби і композиційні риси, що забезпечують жанрову своєрідність новел О. Генрі та особливості їх відтворення українською мовою. Новела як невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом.

  статья, добавлен 22.12.2022

 • Дослідження сюжетно-композиційної організації новел "Пурпурова сукня" та "Дари волхвів" американського письменника О. Генрі. Визначення типу композиції та з’ясування часопросторових відношень у площині жанрової та індивідуально-авторської специфіки.

  статья, добавлен 28.08.2020

 • Новела та її місце в літературі Америки кінця ХІХ – початку ХХ століття. Художній світ новелістики О. Генрі. Місце та роль письменника в американській літературі. Особливості літературної творчості автора. Душевні переживання людини із великим серцем.

  курсовая работа, добавлен 17.04.2013

 • Когезія як засіб вираження зв'язків між складовими частинами літературного твору. Дискурсивно-когезійна характеристика текстів. Визначення особливостей творчості О. Генрі. Практичний аналіз використання синонімів як засобу когезії у творах О. Генрі.

  курсовая работа, добавлен 30.11.2015

 • Визначення жанрових особливостей, традиційних та новаторських рис малої прози Генрі Джеймса. Науковий аналіз етапів розвитку новелістики, її ранніх стадій та досягнень. Дослідження тематики, проблематики та поетики оповідань і новел відомого письменника.

  автореферат, добавлен 28.09.2013

 • Біографічні відомості про життя відомого французького письменника Оноре де Бальзака. Початок літературної діяльності. Перебування письменника на Україні, одруження з поміщицею Евеліною Ганською. Вшанування пам'яті Бальзака, його творча спадщина.

  презентация, добавлен 19.09.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.