"Сад божественних пісень" Г. Сковороди

Символізм поетичної збірки Григорія Сковороди "Сад божественних пісень". Історія написання та видання збірки. Сад як людська душа, очищена від пристрастей. Тема смерті в творчості письменника. Морально-філософських роздуми про смисл життя, щастя, добро.

Подобные документы

 • Григорій Савович Сковорода – найвидатніша постать в культурному й літературному житті України. Основа літературної спадщини Сковороди: збірки "Сад божественних пісень" та "Басни Харьковскія". Філософський підтекст віршової та прозової байки Сковороди.

  реферат, добавлен 26.01.2012

 • Г. Сковороди як один з геніальніших філософів світу, поет, просвітник. Загальна характеристика філософських творів великого митця: "Сад Божественних пісень", "Байки Харківські", "Жінка Лотова". Знайомство з літературно-громадською діяльністю Г. Сковороди.

  реферат, добавлен 31.10.2014

 • Особливості поетики прози Григорія Сковороди: художнє вираження філософських ідей, літературно-естетичні погляди письменника. Відтворення засобом мистецтва слова педагогічних поглядів мислителя. Значення творчості Сковороди в національній літературі.

  автореферат, добавлен 18.10.2013

 • Аналіз втілення українського Еґо-концепту в творі Карабиця, що реалізує Сковородинський сенс життєтворчості – від "материнської землі", через хвилювання, до веселості Серця і перебування у Бозі. Символіка ліричного тенора як архетипу національного співу.

  статья, добавлен 13.05.2018

 • Дослідження поетики прози Григорія Сковороди, аналіз художнього вираження філософських ідей у його прозі. Літературно-естетичні погляди письменника. Дослідження педагогічних поглядів мислителя та значення творчості письменника в національній літературі.

  автореферат, добавлен 30.08.2014

 • Огляд життя й діяльності релігійного філософа, просвітника Г. Сковороди. Дослідження творчості письменника-гуманіста. Розгляд ідейного змісту байок. Розкриття справжньої цінності та негативних явищ людини. Аналіз впливу на морально-етичну сторону читачів.

  контрольная работа, добавлен 22.06.2015

 • Короткий нарис життя, особистісного і творчого становлення великого українського письменника та філософа Григорія Сковороди. Аналіз головних творів та творчості Сковороди в цілому деяких критиків. Місце біблійних сюжетів в моралістичній філософії автора.

  реферат, добавлен 12.04.2011

 • Дослідження естетичного сенсу в художньо-образній системі Григорія Сковороди. Відтворення системи художньої образності в творчості Г. Сковороди з архетиповою структурою провідних мотивів, образів і основних принципів українського бароко ХVII–XVIII ст.

  автореферат, добавлен 24.07.2014

 • Формування філософсько–етичних поглядів Г. Сковороди, характеристика його моральних принципів. Значення творчості письменника у розвитку духовної культури українського народу. Вчення Г. Сковороди про три світи і дві натури, філософська позиція мислителя.

  курсовая работа, добавлен 11.02.2017

 • Відображення теми праці в творчості двох відомих українських письменників доби бароко. Порівняння байок Сковороди і віршів Климентія Зіновієва, визначення спільних і відмінних рис їхніх їх поглядів на працю як на одного з елементів людського буття.

  статья, добавлен 08.04.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.