HAML/SASS як розширення для HTML/CSS при верстці веб-сайтів

Дослідження актуальності заміни стандартної реалізації гіпертекстової розмітки HTML та стилей CSS на спрощену розмітку HAML та скриптову метамову SASS, яка інтерпретується в каскадні таблиці стилів CSS, при написанні клієнтської частники веб-сайту.

Подобные документы

 • Ознайомлення з основами процесу створення сайту, який полягає у написанні на спеціальній, штучній мові тегів. Дослідження та характеристика особливостей програм FrontPag, Dreamweaver, WebSite X5. Визначення та аналіз їх основних переваг і недоліків.

  статья, добавлен 09.12.2015

 • Язык гипертекстовой разметки документов HTML. Основные средства форматирования текста. Форматирование HTML документа. Гиперссылки, списки, таблицы, графика. Формы и методы обучения теме "Создание Web-страниц с помощью языка HTML" в курсе информатики.

  курсовая работа, добавлен 07.01.2013

 • История HTML, каскадные таблицы и возникновение структуры CSS, характеристика её уровней. Способы определения стиля таблицы. Использование JavaScript, различия между языками подготовки сценариев и языками программирования. Программный код Web сайта.

  курсовая работа, добавлен 25.09.2014

 • Возможности технологии Microsoft HTML Help. Основные этапы создания ЭУК в среде Microsoft HTML Help Workshop. Структура, принципы создания и применения ЭУК на примере электронного учебно-методического комплекса "Концепции современного естествознания".

  лекция, добавлен 01.11.2018

 • Призначення та мета створення сайту. Характеристика та вимоги до бази даних. Структура та дизайн web-сайту. Вибір web-технологій ТА СУБД для реалізації задачі. Огляд існуючих аналогічних web-сайтів. Розробка алгоритму та опис розроблених задач та модулів.

  курсовая работа, добавлен 26.01.2013

 • Переваги та недоліки інтернет-маркетингу. Забезпечення інформування аудиторії відвідувачів власного ресурсу. Аналіз всіх етапів проведення пошукової оптимізації сайту. Принципи складання семантичного ядра. Внесення необхідних коректив в html-код сайту.

  статья, добавлен 20.01.2017

 • Создание тематического WEB-сайта с использованием гипертекстового языка разметки HTML, каскадных листов стилей CSS и языка программирования JavaScript на тему "Дайвинг клуб". Разработка навигации по сайту и его интерфейса. Описание используемых тегов.

  контрольная работа, добавлен 02.12.2009

 • Проведення дослідження методів пошукової оптимізації для веб-сайтів підприємців. Оцінка впливу пошукової оптимізації на підвищення позицій сайту в пошуковій видачі та отриманні більшої кількості потенційних клієнтів. Графік зростання відвідуваності сайту.

  статья, добавлен 14.07.2016

 • Создание электронного учебника в редакторе Microsoft Front Page. Редактор web-сайтов. Начало создания веб-узла, фона страницы, создание, форматирование таблиц. Установка невидимых границ таблицы. Создание гиперссылок. Структура учебника. Что такое HTML.

  курсовая работа, добавлен 14.09.2008

 • Понятие "информационная система" в web-технологиях. Характеристика основных языков гипертекстовой разметки html: динамическая и статическая. Особенности CGI: технологии "клиент-сервер". Главные задачи JavaScript и VBScript, их принцип применения.

  курсовая работа, добавлен 31.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.