HAML/SASS як розширення для HTML/CSS при верстці веб-сайтів

Дослідження актуальності заміни стандартної реалізації гіпертекстової розмітки HTML та стилей CSS на спрощену розмітку HAML та скриптову метамову SASS, яка інтерпретується в каскадні таблиці стилів CSS, при написанні клієнтської частники веб-сайту.

Подобные документы

 • Програмне забезпечення для перегляду веб-сайтів. Створення та інтерпретація сторінок по галузевим стандартам. Вивчення різновидів браузерів та принципів їх роботи. Мова гіпертекстової розмітки HTML. Завантаження web-сторінки. Схема роботи сервера DNS.

  презентация, добавлен 26.02.2014

 • Основи Web-програмування. Використання мови HTML. Базові елементи HTML: заголовок, назва, тіло документу. Форматування тексту. Вирівнювання тексту та горизонтальна лінія. Таблиці та списки. Створення посилань на документи і файли. Опис створення сайту.

  дипломная работа, добавлен 27.02.2013

 • Понятие об html. Структура файла в формате html. Создание документов в стандарте html. Установление цвета фона и текста, создание заголовков. Графика и ссылка на web-странице, вставка рисунков. Оформление таблиц, форматирование текста и изменение стилей.

  контрольная работа, добавлен 28.01.2010

 • Основные типы пакетов, предназначенных для редактирования HTML-текстов и облегчающих процесс создания HTML-документов. Достоинства и недостатки, присущие редакторам и конвертерам HTML и их установка. Установка шаблонов. Возможности HTML-конвертеров.

  учебное пособие, добавлен 15.05.2011

 • Розробка сайту із частковим функціонуванням за обраним дизайном. Використання мови гіпертекстової розмітки та каскадних таблиць стилів. Програмування функціональної частини, верстка сторінок з допомогою JavaScript та JQuery. Система управління базами.

  курсовая работа, добавлен 20.06.2016

 • Характеристика каскадных таблиц стилей как способа оформления страниц HTML. Анализ элементов HTML, свойств шрифта, текста, цвета, фона, границ и списков. Изучение способов использования возможностей каскадных таблиц стилей совместно с html-документом.

  лекция, добавлен 09.02.2014

 • Визначення призначення і вивчення структури комп'ютерних мереж. Загальний опис глобальної мережі Інтернет як всесвітньої комп'ютерної мережі. Призначення і опис мови розмітки HTML. Вивчення основних розділів документа HTML і порядку форматування символів.

  реферат, добавлен 16.07.2012

 • HTML как средство разметки документов, главные задачи использования. Порядок использования таблицы стилей. Сущность тегов, их классификация. Значение элементов и структура HTML-документа. Создание заголовка, гипертекстовых ссылок и тела документа.

  контрольная работа, добавлен 17.03.2013

 • Синтаксис HTML-тегов. Структура HTML-документа. Раздел HEAD и BODY. Коды HTML-символов. Форматирование текста: символов, абзацев. Размещения рисунков, таблиц. Связь между HTML-документами и фрагментами документов. Синтаксис атрибута и карта гиперссылок.

  реферат, добавлен 14.01.2014

 • Использование языка разметки HTML для представления документа в определенном виде. Дескриптор – элемент кодирования, принятый в стандарте HTML. Понятие о гипертексте, html-файле, о тегах языка html. Создание шаблона HTML-документа и первой Web-страницы.

  лекция, добавлен 03.04.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.