Художній часо-простір поезій Василя Барки

Просторові виміри світобудови Василя Барки. Художній простір в системі поетового світобачення. Проблема часу як філософська та літературознавча категорія. Співвідносність часових площин – минулого, сучасного та майбутнього в поезії Василя Барки.

Подобные документы

 • Дослідження складного і неоднозначного світу українського письменника Діаспори Василя Барки. Філософська система світобудови і сакральний Всесвіт віршів В. Барки. Світовідчуття і основні бачення, що впливають на життєві і художні орієнтири письменника.

  статья, добавлен 17.11.2020

 • Дослідження жанрово-стильової специфіки прози Василя Барки на основі роману "Жовтий князь" (художній інтерпретації голодомору 1932-1933 рр. в Україні), висвітлення її зв’язків з його поетичною творчістю в контексті української літератури ХХ століття.

  автореферат, добавлен 20.04.2014

 • Літературно-критичний аналіз ліричних творів В. Барки. Специфіка художньої свідомості та система символів. Функції неологізмів, реалізація та нейтралізація синестезійних образів, метафор і метонімій, створення антиномічних образів у творах В. Барки.

  автореферат, добавлен 06.07.2014

 • Проблемно-тематичні пошуки у творчості Василя Барки у світлі чітко детермінованої релігійної філософії письменника. Особливості форми есе та її жанрово-стильові модифікації в доробку митця. Проблеми української еміграційної есеїстики в релігійній прозі.

  автореферат, добавлен 18.10.2013

 • Вивчення етапів життєвого, творчого шляху Василя Барка - одного з найвизначніших українських поетів XX століття. Особливості поезії, оригінальної поетичної мови, що багата на новотвори та ускладнені мовні конструкції. Аналіз епічної поеми "Судний степ".

  реферат, добавлен 28.12.2009

 • Розкриття міфологічного та фольклорного аспектів концепцій В. Барки як вияву етнічно-традиційної моделі світосприйняття. Визначення міфологічного та фольклорного походження назв романів "Жовтий князь" і "Рай" шляхом структурно-семіотичного аналізу.

  автореферат, добавлен 18.10.2013

 • Нелегкий життєвий і творчий шлях визначного українського поета В. Барки. Елементи різних стильових шкіл і напрямів в поетичній палітрі автора, відображення в творах реальних драм людей. Аналіз роману "Жовтий князь", де змальовано страшні події голодомору.

  реферат, добавлен 27.11.2010

 • Ідейно-естетична цілісність романів В. Барки у контексті української та світової літератури на антитоталітарну тематику. Своєрідність і новаторство художніх пошуків письменника при творенні образу тоталітарного світу. Специфіка жанрової структури творів.

  автореферат, добавлен 22.06.2014

 • Коротка біографічна довідка з життя Василя Барки. Монументалізм твору "Свідок для сонця шестикрилих". Релігійність мотивів у творчості Барки. Тема голоду в Україні 1932—1933 pp. як найболючіша оповідь у письменника. Зображення природи в "Океані".

  реферат, добавлен 12.12.2017

 • Літературне середовище України 60-х років. Арешти в середовищі української інтелігенції. Вступ Василя Стуса до Української Гельсінської спілки. Збірка поезій "Зимові дерева". Тематичне спрямування поезій Василя Стуса. Образ України в поетичному слові.

  реферат, добавлен 28.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.