Успадкування деяких маркерних ознак гороху та їх взаємозв’язок із продуктивністю

Дослідження впливу різних морфотипів на продуктивність гібридних рослин гороху. Кореляційний аналіз взаємозв’язку кількісних ознак у ліній та гібридів гороху різного морфотипу. Аналіз врожайності та інших господарсько-корисних ознак кращих ліній гороху.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.